کنسانتره یونیک

Unique concentrate pocket
  • افزایش بازده اقتصادی نرخ رشد (EEG)
  • فاقد پودر گوشت و پودر ماهی
  • جیره‌های اقتصادی
  • با بهترین یکنواختی در میکس
  • فرموله شده بر اساس الگوی اسیدهای آمینه ایده آل
  • با دو غلظت  2/5% و  5% 
  • اولین دارنده گواهینامه استاندارد ملی ایران جهت تولید انواع کنسانتره خوراک طیور
  • اولین دارنده گواهی رتبه A تولید خوراک طیور از سازمان دامپزشکی کشور
  • اولین دارنده کد مجوز صادرات محصولات (IR) سازمان دامپزشکی کشور