توکسین بایندر آی دی افیکس

کاتالوگ توکسین بایندر آی دی افیکس
 • ممانعت‌کننده از رشد کپک در قارچ
 • خارج کردن توکسین‌های قارچی از دسترس دستگاه گوارش
 • بهبود سلامت و عملکرد حیوان
 • افزایش بهره‌وری اقتصادی گله
 • بهبود رشد
 • بهبود عملکرد سیستم ایمنی
 • کلیه مایکوتوکسین ها را هدف قرار می دهد.
 • مقاوم در برابر فرآیندهای مختلف تولید خوراک (از جمله دمای بالا).
 • مقاوم در طول فرآیند هضم (از جمله pH های مختلف).
 • مایکو توکسین بایندری مطمئن و قوی.
 • فرآیند جذب سایر مواد مغذی را مختل نمی کند.
 • حفظ ایمنی و خلوص در صورت ذخیره سازی طولانی مدت.
 • تایید شده از نظر علمی.