ناهنجاری های اسکلتی در طیور - بخش پنجم

Skeletal-abnormalities-in-pultry

عنوان این بخش: مدیریت و تغذیه مرغ های مادر و انکوباسیون
نویسندگان: دکتر مهشید ابراهیم نژاد- دکتر عباس صانعی (اعضای گروه تحقیق و توسعه شرکت سپاهان دانه پارسیان)
زمستان 1394

پرورش طیور در طی چند دهه گذشته از روش های سنتی فاصله گرفته و به یک فعالیت صنعتی مدرن و پویا تبدیل شده، این صنعتی شدن با افزایش چشمگیر نرخ رشد در طیور همراه بوده است.

آنچه که در برنامه های اصلاح نژادی بیشتر مورد توجه قرار گرفته افزایش سرعت رشد و عملکرد تولید بوده است که تفاوت در آهنگ رشد بخش‌های مختلف بدن، بخصوص تسریع در رشد ماهیچه‌ها، را بدنبال داشته است اما این رشد متناسب با رشد ساختار اسکلتی بدن نبوده و بنابراین موجب آسیب ساختار اسکلتی می‌شود.

بطور کلی، اثرات تغذیه و مدیریت مرغ های مادر بر نتاج مشاهده شده اما اثرات انکوباسیون بر رشد استخوان و تاندونها، وقوع ناهنجاری های پا، مشکلات حرکتی و مقاومت استخوان در نزدیکی سن کشتار اهمیت بیشتری دارد.

برچسب ها: مرغ گوشتی, ناهنجاری های اسکلتی , مشکلات پا, انکوباسیون, تغذیه مرغ های مادر, اختلالات متابولیک