کنسانتره غنی شده

پاکت کنسانتره طیور غنی شده
 • افزایش بهره وری در تولید مرغ سالم 
 • بهبود ضریب تبدیل غذایی
 • بهبود کیفیت لاشه و کاهش قابل ملاحظه درصد افت لاشه
 • بهبود عملکرد سیستم ایمنی
 • کاهش طول دوره پرورش
 • فاقد هرگونه منابع پروتئین حیوانی
 • با بهترین یکنواختی در میکس
 • با دو غلظت  ۲/۵%
 • اولین دارنده گواهینامه استاندارد ملی ایران جهت تولید انواع کنسانتره خوراک طیور
 • اولین دارنده گواهی رتبه A تولید خوراک طیور از سازمان دامپزشکی کشور
 • اولین دارنده کد مجوز صادرات محصولات (IR) سازمان دامپزشکی کشور

 

توضیحات

کنسانتره غنی شده، مرغ سالم

یکی از فاکتورهای مهم برای تولید مرغ سالم، کاهش طول دوره پرورش است. استفاده از کنسانتره‌های غنی‌شده موجب بهبود ضریب تبدیل غذایی، کیفیت لاشه، عملکرد سیستم ایمنی و در نهایت کاهش طول دوره پرورش می‌گردد. با استفاده از اسیدهای آمینه ضروری سنتتیک و مواد ریزمغذی این کنسانتره به نحوی غنی شده است که بتوان در طول دوره کوتاه‌تری به وزن مطلوب رسید. همچنین کنسانتره‌های غنی‌شده سپاهان دانه با بهبود عملکرد باعث کاهش قابل ملاحظه درصد افت لاشه و در نتیجه افزایش بهره‌وری در پایان دوره پرورش خواهد شد.

خصوصیات جیره های کنسانتره غنی شده

به دلیل استفاده از آنزیم فیتاز در ترکیب کنسانتره‌های غنی‌شده، سبب شکسته شدن ملکول فیتات (شکل شماره 1) و آزاد شدن انرژی و اسیدهای آمینه در جیره می‌گردد. علاوه بر این آنزیم فیتاز سبب آزاد‌سازی کلسیم، فسفر، منیزیم، روی، آهن و منگنز می‌گردد. همچنین قابلیت جذب کلسیم و فسفر و عناصر معدنی را افزایش می‌دهد. به علاوه جیره‌ها بر اساس میزان سدیم و کلر موجود در آب مصرفی (شوری) فرموله شده و سپس پیشنهاد می‌گردند تا تعادل آنیون – کاتیون به همراه پتاسیم موجود در جیره با توجه به میزان مصرف خوراک و سن جوجه‌ها به خوبی حفظ شود. همچنین با افزودن اسید آمینه ترئونین (سومین اسید آمینه ضروری در تغذیه طیور) به کنسانتره های غنی‌شده توازن اسیدهای آمینه جیره‌های پیشنهادی به خوبی حفظ گردیده و سبب بهبود راندمان استفاده از مواد مغذی در جیره می‌گردد.

 

phytic acid

شکل شماره 1: ساختمان اسید فیتیک 

عملکرد کنسانتره غنی‌شده در گله‌های گوشتی

با توجه به اینکه کیفیت و کمیت منابع پروتئینی در جیره غذایی بسیار متغیر بوده است (و اکثرا رو به کاهش) است ضروری به نظر می‌رسد که در شرایط مطلوب پرورشی برای تولید مرغ با وزن 2500 تا 2800 گرم ظرف مدت زمان کمتر از 47 روز کنسانتره‌ای تولید شود که معایب منابع پروتئین جیره را پوشش دهد. این مدیریت تغذیه در کنسانتره غنی شده با چهار نوع جیره غذایی در چهار دوره سنی اعمال گردیده است و روند رشد و شیب منحنی رشد به گونه‌ای در نظر گرفته شده که مرغدار با کاهش طول دوره پرورش به وزن مدنظر با ضریب تبدیل مناسب و همچنین بهبود شاخص تولید دست یابد. دسته‌ای از جیره‌ها حاوی گندم یا روغن و گروهی دیگر فاقد گندم یا روغن می‌باشد.

مدیریت گله جوجه‌های گوشتی

آسیت (آب‌آوردگی‌شکم)

در پنجاه سال اخیر سرعت تولید و میزان رشد طیور گوشتی تغییرات شگرفی را در بر‌داشته و به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. این امر در سایه بهبود خصوصیات ژنتیکی مرغ و پیشرفت در علم تغذیه و همچنین بهبود شرایط پرورش حاصل گردیده است. متاسفانه به نظر می‌رسد که کارایی شرایط فیزیولوژیکی دستگاه تنفس و قلبی- عروقی طیور متناسب با افزایش سرعت رشد و وزن تولیدی نبوده و این امر منجر به اختلالات متابولیکی در طیور گوشتی می‌گردد. بازخورد این مشکل فیزیولوژیک در واحدهای تولیدی به صورت افزایش تلفات ناشی از آسیت و سندرم مرگ ناگهانی (SDS) به‌خصوص در مناطق مرتفع نمایان می‌شود.

شرکت سپاهان دانه علاوه بر جیره‌های پیشنهادی، برنامه نوری کاربردی را برای پرورش دهندگان تهیه نموده است که به میزان قابل توجه تلفات ناشی از آسیت را کاهش داده و همچنین با بهبود ضریب تبدیل در نهایت منجر به افزایش بهره‌وری در پایان دوره پرورش می‌گردد.