Skip to main content

کنسانتره مرغ گوشتی


کنسانتره مرغ گوشتی

صنعت پرورش جوجه گوشتی صنعتی پویا و پیوسته در حال تغییر است و علم تغذیه طیور از این امر مستثنی نیست. اصلاحات ژنتیکی جوجه های گوشتی طی دو دهه اخیر موجب افزایش سرعت رشد و کاهش طول دوره پرورش شده است. بکارگیری استراتژی های دقیق و صحیح تغذیه ای همگام با این اصلاحات نقش مهمی در ابراز پتانسیل ژنتیکی، بهبود عملکرد پرندگان و افزایش بهره وری واحدهای پرورشی ایفا می کند. کنسانتره های مرغ گوشتی با هدف رفع نیازهای غذایی و افزایش بهره‌وری جوجه‌های گوشتی که به طور خاص برای تولید گوشت پرورش می یابند، فرموله و تولید شده است.

اهمیت کنسانتره در پرورش مرغ گوشتی

یکی از مسائل مهم مؤثر در پرورش اقتصادی جوجه‌های گوشتی علاوه بر ضریب‌ تبدیل غذایی، شاخص تولید (EP) می‌باشد که به فاکتورهایی چون سن بارگیری، وزن زنده، ضریب تبدیل و درصد ماندگاری بستگی دارد، هرچه این شاخص بزرگتر باشد نشان‌دهنده مدیریت مناسب گله و سود‌آوری بیشتر است. استفاده از کنسانتره فرموله شده برای جوجه‌ها گوشتی در شرایط پرورشی استاندارد موجب تأمین سطوح مناسب انرژی و اسیدهای آمینه ضروری می‌گردد که در کاهش ضریب‌تبدیل غذایی و تقویت سیستم ایمنی و افزایش شاخص تولید مؤثر است.

کنسانتره‌های مرغ گوشتی سپاهان دانه

از مهم ترین خصوصیات کنسانتره طیوری مناسب، تأمین مواد مغذی مورد نیاز پرنده و اقتصادی بودن آن می باشد. کنسانتره های مرغ گوشتی شرکت سپاهان دانه بر اساس آخرین تکنولوژی روز دنیا تولید شده است. از این رو ضمن تامین نیازهای تغذیه ای طیور گوشتی، زمینه دستیابی به بهترین نتایج عملکردی را فراهم آورده و موجب بهبود بازده اقتصادی در پایان دوره پرورشی می گردد.
اطلاعات تماس

از روش های زیر میتوانید با ما در ارتباط باشید:

  • آدرس: اصفهان، خیابان جی، ابتدای خیابان تالار، ساختمان سپاهان‌دانه

  • سامانه ندای مشاور: 35080-031

  • آدرس پست الکترونیک: info@sepahandaneh.com


تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت  سپاهان دانه پارسیان می باشد.