آنتی بیوتیک های طبیعی: گیاه آویشن

Natural antibiotics

آویشن (Thymus vulgaris) گیاه بومی نواحی شرقی مدیترانه و یکی از قدیمی‌ترین گیاهان دارویی است که از گذشته های دور برای درمان بسیاری از بیماریها مورد استفاده قرار می گرفته است.
اثرات نامطلوب استفاده از آنتی بیوتیک ها بعنوان محرک رشد در تغذیه طیور باعث شده پژوهشگران در جستجوی منابع مناسب برای جایگزینی آنها باشند. در این خصوص یکی از بهترین منابع جایگزین آنتی بیوتیک منابع گیاهی و گیاهان دارویی می باشند. استفاده از این منابع در سالهای اخیر بطور فزاینده ای در جیره مرغ های گوشتی، تخمگذار و بلدرچین مورد توجه قرار گرفته است. در مطالعات مختلف اثبات شده که استفاده از گیاهان دارویی در جیره (بصورت گیاه کامل/ برگ ها یا گلها) اثرات قابل ملاحظه ای بر عملکرد پرندگان دارد. آویشن یکی از گیاهان دارویی است که می تواند بعنوان یک جایگزین مؤثر برای آنتی بیوتیک ها در جیره طیور مورد توجه قرار گیرد. در این مطالعه اثرات آویشن بر پارامترهای مختلف عملکرد در طیور مورد بررسی قرار می گیرد.