مدیریت جیره‌های کاملاً مخلوط به منظور جلوگیری از مشکلات در گاوهای شیری

Manage entirely mixed diets

تغذیه جیره های کاملاً مخلوط ( TMR ) به طور ایده آل باعث می‌شود باکتری‌های شکمبه در طول روز با مخلوط یکسانی از مواد مغذی مواجه شوند که این ثبات به بهبودی تخمیر کمک می‌کند که این امر منجر به مصرف بهتر خوراک، بهبود تولید شیر، سلامت و عملکرد تولید مثلی می‌شود. اما بایستی توجه داشت که تناقضات جزئی واجرای ناصحیح دستورالعمل‌ها در استفاده از جیره های کاملاً مخلوط به همان اندازه می‌تواند تولید شیر را کاهش و مشکلات سلامتی را افزایش می‌دهد. حذف زودرس یا حتی مرگ گاوها می تواند به شدت واکنش مربوط باشد.

در زمان تغذیه با جیره های کاملاً مخلوط کنترل موارد ذیل مهم است:

  • ‌ماده خشک یا محتوای رطوبت علوفه و دیگر فرآورده‌های فرعی مرطوب تغذیه شده
  • مقدار TMR مصرفی
  • مقدار هر خوراک در یک بچ TMR همان گونه که مصرف گروه گاوها تغییر می‌کند.
  • اندازه‌ی ذرات TMR تغذیه شده
  • ثبات اندازه‌ی ذرات TMR مخلوط شده، تحویل داده شده و باقی مانده در آخور