کنسانتره 2/5% گلوبال ویژه دوره پرورش مرغ تخم گذار

global for laying hens packet
  • سطوح مناسب و متعادل انرژی، پروتئین، ویتامین ها و مواد معدنی جهت دستیابی به احتیاجات دوره پرورش مرغ تخمگذار

  • رشد و توسعه مناسب سیستم اسکلتی، ماهیچه ای و تقویت سیستم ایمنی پرنده

  • نسبت مناسب کلسیم به فسفر جهت ذخیره سازی مناسب کلسیم در بدن پرنده و تقویت ذخیره کلسیم برای پیشگیری از بروز ناهنجاری های اسکلتی و ضعف عضلانی و ایجاد راندمان مناسب در دوران تولید