مکمل ویتامینی و معدنی مرغ گوشتی فرمول پایه

  • تامین ویتامین‌ها و مواد معدنی مورد نیاز در جیره غذایی روزانه طیور طبق آخرین نیازهای اعلام شده سویه‌های مختلف
  • استفاده از منابع مرغوب و معتبر
  • رعایت دقیق شرایط انبارش و مدت زمان نگهداری
  • افزایش قابلیت دسترسی، تأمین نیازهای بدن و در نهایت بهبود عملکرد و کارآیی پرنده با‌استفاده از تکنولوژی تولید ویژه سپاهان دانه

 

ویتامین ها و مواد معدنی از جمله مهمترین اجزاء یک جیره غذایی هستند که در تمامی اعمال متابولیک بدن نقش دارند. یکی از مهمترین اصول در دستیابی به حداکثر عملکرد در مرغ گوشتی و مقابله با تنش های مختلف طی دوره پرورش، استفاده از یک خوراک متعادل است، امروزه با توجه به سرعت رشد بالای جوجه های گوشتی استفاده از مکمل های ویتامینه معدنی در خوراک، ضروری به نظر می رسد. آنالیز مکمل های ویتامینه-معدنی پایه (ویژه مرغ گوشتی) شرکت سپاهان دانه در جداول پیوست ارائه شده است، جهت اطلاع از آنالیز مکمل های اختصاصی شرکت سپاهان دانه برای سویه های مختلف مرغ گوشتی(بر اساس آخرین جدول احتیاجات هر سویه) با کارشناسان خدمات تخصصی شرکت سپاهان دانه تماس حاصل نمایید.