کنسانتره یونیک 2steps

Multisteps concentrate

 مزایا: 

  • افزایش بازده اقتصادی رشد (EEG)
  • تنظیم تخصصی جیره های غذایی به صورت اقتصادی و متناسب با شرایط اقلیمی
  • فرموله شده براساس الگوی اسیدهای آمینه ایده آل
  • اولین دارنده گواهینامه استاندارد ملی ایران جهت تولید انواع کنسانتره خوراک طیور
  • اولین دارنده گواهی رتبه A تولید خوراک طیور از سازمان دامپزشکی کشور
  • اولین دارنده کد مجوز صادرات محصولات (IR) سازمان دامپزشکی کشور