کنسانتره 2/5% دو مرحله ای غنی شده

Enriched two-stage concentrate

مزایا

  • محاسبه دقیق میزان نیاز بدن پرنده به هریک از مواد مغذی و تأمین نیازهای فیزیولوژیک در مراحل مختلف پرورش
  • بهبود افزایش وزن روزانه، افزایش یکنواختی وزن روزانه و کاهش تلفات در انتهای دوره
  • بهبود بازدهی تولید گله های گوشتی
  • بهبود عملکرد سیستم ایمنی و افزایش مقاومت پرنده نسبت به بیماری ها
  • فاقد هرگونه منابع پروتئین حیوانی
  • با بهترین یکنواختی در میکس
  • اولین دارنده گواهینامه استاندارد ملی ایران جهت تولید انواع کنسانتره خوراک طیور
  • اولین دارنده گواهی رتبه A تولید خوراک طیور از سازمان دامپزشکی کشور
  • اولین دارنده کد مجوز صادرات محصولات (IR) سازمان دامپزشکی کشور