کنسانتره 2/5% دو مرحله ای غنی شده

Enriched two-stage concentrate

مزایا

  • اولین دارنده گواهینامه استاندارد ملی ایران جهت تولید انواع کنسانتره خوراک طیور
  • اولین دارنده گواهی رتبه A تولید خوراک طیور از سازمان دامپزشکی کشور
  • اولین دارنده کد مجوز صادرات محصولات (IR) سازمان دامپزشکی کشور
  • مدیریت تغذیه با رویکرد افزایش بازده اقتصادی
  • تعادل مناسب ریزمغذی ها، اسیدهای آمینه ضروری و الکترولیت ها براساس احتیاجات دوره های مختلف پرورش و کاهش تنش تغذیه ای
  • بهبود اقتصادی شاخص تولید
  • اولین دارنده گواهینامه استاندارد ملی ایران جهت تولید انواع کنسانتره خوراک طیور
  • اولین دارنده گواهی رتبه A تولید خوراک طیور از سازمان دامپزشکی کشور
  • اولین دارنده کد مجوز صادرات محصولات (IR) سازمان دامپزشکی کشور