کنسانتره توئین

Multisteps concentrate
  • امکان تنظیم میزان مصرف کنسانتره در شرایط پرورشی مختلف
  • دستیابی به بهترین عملکرد اقتصادی
  • برخورداری از بهترین بازده اقتصادی رشد( EEG)
  • تأمین اسیدهای آمینه ترئونین، آرژنین و والین (بعنوان اسیدهای آمینه محدود کننده رشد در جوجه گوشتی) در ترکیب کنسانتره TWIN، موجب کاهش سطح پروتئین خام جیره بهمراه بهبود روند افزایش وزن بدن، بهبود ضریب تبدیل غذایی و افزایش راندمان تولید در جوجه های گوشتی می گردد.
  • فاقد هرگونه منابع پروتئین حیوانی
  • با بهترین یکنواختی در میکس
  • با دو غلظت  ۲/۵% و  ۵% 
  • اولین دارنده گواهینامه استاندارد ملی ایران جهت تولید انواع کنسانتره خوراک طیور
  • اولین دارنده گواهی رتبه A تولید خوراک طیور از سازمان دامپزشکی کشور
  • اولین دارنده کد مجوز صادرات محصولات (IR) سازمان دامپزشکی کشور