مکمل ویتامینی و معدنی نسل اول گوساله های پرواری

مزایای استفاده از مکمل های نسل اول گوساله پرواری:

  • تأمین کلیه احتیاجات مواد معدنی و ویتامین های حیوان
  • بهبود سرعت رشد و افزایش وزن روزانه
  • تقویت سیستم ایمنی
  • کوتاه شدن دوره پروار