مکمل ویتامینی و معدنی غنی شده گوساله های پرواری

 

مزایا :

  • تأمین کننده تمامی احتیاجات مواد معدنی و ویتامینی حیوان
  • کاهش وقوع اختلالات متابولیکی از جمله اسیدوز
  • بهبود توازن نیتروژن بدن
  • بهبود چشمگیر بازده خوراک مصرفی وضریب تبدیل
  • تقویت سیستم ایمنی
  • بهبود پوشش بدن و حفظ سلامت بافت سم