پیش مخلوط اکوفِلِکس

Ecoflex dairy concentrate permix pdcket

حاوی سوپر پروتئین های عبوری

مزایا : 

  • رفع کامل نیاز دام به ریز مغذی ها
  • کاهش خطاهای احتمالی در وزن کشی و میکس طی فرآیند ساخت جیره
  • تولید جیره ای کاملاً یکنواخت از هر یک از اقلام خوراکی کم مقدار جیره
  • عدم نیاز به وسایلی نظیر ترازوهای دقیق و میکرومیکسر
  • افزایش ظرفیت تولید روزانه در ساخت جیره
  • کمک به تنظیم جیره های کم پروتئین
  • امکان حذف حداکثر 10 ماده خوراکی از جیره 
  • انعطاف پذیری سرانه مصرف در جیره گاوهای شیرده با سطوح مختلف تولید شیر