سوپراستارتر سیفتی مرحله ۱و ۲

پاکت سوپر استارترگوساله

 مزایا

 • متعادل شده براساس پروتئین قابل متابولیسم
 • مواد اولیه با کیفیت
 • ترکیبات محرک رشد
 • ترکیبات محرک مصرف خوراک
 • بهترین توازن آمینو اسیدی با تنوع در منابع پروتئینی مطلوب
 • تولید شده با تکنولوژی منحصر به فرد هایژنایزر- سوپر کاندیشنر
 • وجود کربوهیدرات های الیافی با قدرت تخمیری بالا جهت تحریک توسعه بافت شکمبه
 • استفاده از ویتامین ها و مواد معدنی با زیست فراهمی بالا و با کمترین تخریب در طول پخت و پلت
 • بهبود ضریب تبدیل و بازده خوراک
 • افزایش سرعت رشد و توسعه دستگاه گوارش
 • کاهش قابلیت انتخاب خوراک توسط گوساله
 • بهبود عملکرد سیستم ایمنی
 • کاهش اختلالات گوارشی و اسهال و در نتیجه کاهش مرگ و میر
 • کاهش مشکلات تنفسی
 • کاهش سن از شیر گیری
 • کاهش هزینه های پرورش و افزایش بهره وری