استارتر گوساله اکتیو

 مزایا

  • کوتاه شدن مدت زمان تولد تا شیرگیری
  • بهبود ضریب تبدیل و افزایش رشد
  • جلوگیری از انتخاب موادخوراکی توسط حیوان
  • کاهش اختلالات گوارشی و اسهال و در نتیجه کاهش مرگ و میر
  • کاهش مشکلات تنفسی
  • بهبود سلامت و عملکرد سیستم ایمنی
  • کاهش هزینه و افزایش بهره وری