Skip to main content

پیش مخلوط آمینوفیت

برند محصول

گروه هدف : مرغ گوشتی
مزایای محصول :
 • مزیت توأمان کنسانتره و مکمل
 • امکان فرمولاسیون دقیق خوراک بر اساس احتیاجات بدن پرنده
 • کاهش سطح پروتئین خام جیره و تأمین دقیق تر و مطمئن تر اسیدهای آمینه در جیره غذایی
 • کاهش اتلاف مواد مغذی به ویژه اسیدهای آمینه ضروری و بهبود راندمان اقتصادی
 • بهبود توزیع و افزایش یکنواختی مواد مغذی در خوراک نهایی
 • افزایش ضریب یکنواختی و میزان اختلاط مواد و کاهش خطای انسانی در توزین
 • کاهش فشار متابولیکی وارد بر بدن پرنده
 • دستیابی به حداکثر پتانسیل ژنتیکی
 • افزایش عملکرد و بهره وری در واحدهای پرورشی
 • کاهش آلودگی های زیست محیطی ناشی از دفع مقادیر اضافه نیتروژن از واحدهای پرورشی
 • توضیحات

  با توجه به اینکه امروزه طیور بر اساس بهبود ضریب تبدیل غذایی و سرعت رشد بالا انتخاب می شوند، ترکیب خوراک یکی از فاکتورهای مهم در تعیین کارآیی تغذیه محسوب می شود، پیشرفت های صورت گرفته در سرعت رشد و بازده تبدیل خوراک در جوجه های گوشتی در سالهای اخیر قابل توجه بوده است. ترکیب خوراک مصرفی با فيزيولوژي پرنده، سيستم عصبي و احتياجات غذايي مورد نياز جهت رشد و نگهداري و مقاومت در برابر بيماري ها در ارتباط مي باشد. فرمولاسیون دقیق خوراک مصرفی بر اساس احتیاجات بدن موجود زنده، نقش مهمی در دستیابی به حداکثر پتانسیل ژنتیکی ایفا می کند. در تنظیم فرمولاسیون پیش مخلوط های ویژه تولید خوراک طیور از مفهوم اسید آمینه ایده آل بر پایه توجه به نیاز متناسب به اسیدهای آمینه ضروری و غیر ضروری، برای سنتز پروتئین های بدن استفاده شده است و در آن تعادل اسیدهای آمینه نسبت به یکدیگر و اغلب با استفاده از سطح لیزین به عنوان اسید آمینه مرجع محاسبه می شود.

  اهمیت استفاده از پیش مخلوط در تغذیه طیور

  غلظت اسیدهای آمینه در جیره بایستی احتیاجات حیوان را بسته به ژنوتیپ، جنسیت، سن، اهداف عملکردی و شرایط پرورشی فراهم نماید. هرگونه کمبود یا بیش فراهمی این عناصر موجب کاهش کارآیی استفاده از اسیدها آمینه و افزایش دفع نیتروژن می شود. بنابراین برای فرمولاسیون بهینه خوراک، آگاهی از تعادل مناسب اسیدهای آمینه در جیره ضروری است. در اجرای مفهوم پروتئین ایده آل، اسیدهای آمینه خوراک اجزای ضروری برای ایجاد این تعادل در فرمولاسیون خوراک هستند که اهمیت زیادی در عملکرد، بهره وری و احترام به محیط زیست دارند. استفاده از اين معيار با کمي دقت مي تواند ارزيابي صحيحي از مواد خوراکي ارائه داده و باعث افزايش عملکرد شود. تأمین اسیدهای آمینه محدود کننده 2 رشد در طیور اهمیت زیادی دارد و بخشی از پروتئین خام جیره جهت تأمین این اسیدهای آمینه صرف می شود. بعنوان مثال چنانچه مقدار متیونین جیره طیور در سطح مطلوب نباشد مصرف خوراک و در نتیجه ضریب تبدیل خوراک افزایش خواهد یافت. اسید آمینه لیزین می تواند طول ویلی ها در روده را تحت تاثیر قرار دهد . بنابراین کمبود لیزین می تواند جذب مواد مغذی از روده ها را کاهش دهد. از دیگر نقش های مهم اسیدهای آمینه ضروری در تغذیه طیور دخالت آنها در سیستم ایمنی و پدافند اکسیداتیو است، کمبود اسیدهای آمینه محدود کننده می تواند به شدت عملکرد سیستم ایمنی و دفاع آنتی اکسیدانی پرنده را کاهش دهد. با توجه به پیشرفت های اخیر در علوم بیوتکنولوژی، امروزه امکان استفاده از اسیدهای آمینه بصورت خالص در جیره های غذایی وجود دارد و کاهش سطح پروتئین خام جیره و جایگزینی اسیدهاي آمینه سنتتیک به دلیل کاهش فشار متابولیکی وارد بر پرنده، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

  پیش مخلوط های ویژه آمینوفیت

  دسته پیش مخلوط ویژه تولید خوراک طیور یک محصول متراکم از ریز مغذی ها می باشد، آنالیز و فرمولاسیون پیش مخلوط ویژه تولید خوراک طیور با تفکیک اسیدهای آمینه ضروری بر اساس پارامترهای تولیدی نظیر نیاز های فیزیولوژیک بدن ماکیان در دوره های مختلف پرورش و تولید، تقاضای پرورش دهنده یا تولید کننده خوراک طیور بر اساس اقلام اولیه مورد مصرف و نیز شرایط مختلف پرورشی، شرایط اقلیمی و جغرافیایی و همچنین گونه و نژاد پرندگان قابل تغییر می‌باشد. در سیستم های فعلی تغذیه، احتیاجات بدن پرندگان بطور جامع و تخصصی در شرایط و دوره های مختلف برآورده نمی شود و در اکثر موارد به دلیل پرداختن به نیازها در یک سطح و عدم توجه به سایر مواد مغذی(بویژه در ارتباط با اسیدهای آمینه که نقش مهمی در دستیابی به رشد و عملکرد مطلوب دارند) و همچنین عدم توجه به رابطه متقابل میان مواد مغذی نتایج چندان رضایت بخش نبوده است.

   

   خصوصیات پیش مخلوط های ویژه آمینوفیت

  فرمولاسیون پیش مخلوط های ویژه طیور برای اولین بار، با تفکیک اسیدهای آمینه سنتتیک بر اساس الگوی اسیدهای آمینه ایده آل1صورت گرفته و با کاهش سطح منابع پروتئین خام، بهترین میکس و یکنواختی از ریزمغذی های خوراک را دارد، بنابراین پرورش دهندگان و تولید کنندگان خوراک طیور علاوه بر اطمینان از تأمین نیازهای بدن پرنده و بالانس واقعی جیره(با توجه به CV مناسب محصول)، حداقل اتلاف و هدر رفت مواد مغذی، حداقل خطای نیروی انسانی و نیز تأمین خوراکی با بهترین ترکیبات مواد مغذی را در اختیار خواهند داشت که با حداکثر عملکرد و بهره وری برای پرورش دهنده و تولید کننده همراه خواهد بود.

  عملکرد پیش مخلوط های ویژه آمینوفیت درتغذیه طیور

  در جیره های بر پایه ذرت-کنجاله سویا مخصوصاً هنگام کاهش سطح پروتئین جیره اسیدهای آمینه ضروری محدود کننده رشد می باشند. بر اساس تحقیقات انجام شده ثابت شده که وقتی پروتئین خوراک کاهش می یابد، اسیدهای آمینه ضروری می توانند محدود شوند. امروزه استفاده از مفهوم پروتئین ایده آل در در جیره نویسی با خوراک های مرسوم طیور، موضوع مهمی به نظر می رسد زیرا در این روش امکان تأمین دقیق تر و مطمئن تر اسیدهای آمینه جیره غذایی وجود دارد. در فرمولاسیون پیش مخلوط ویژه طیور این امر مورد توجه قرار گرفته است و محصول بر اساس تفکیک اسیدهای آمینه ضروری تنظیم شده است. این محصول فارغ از آنالیز به شکل یک دسته محصول در صنعت خوراک طیور وارد شده است، فرمولاسیون پیش‌مخلوط ویژه تولید خوراک طیور، بر اساس شرایط محیطی و جغرافیایی، سطح احتیاجات مربوط به گونه های مختلف ماکیان با نژادهای مختلف و دوره پرورشی (آغازین-رشد-پایانی) و اسیدهای آمینه ضروری مورد نیاز در هر دوره برای هر گونه و اقلام نهاده های مورد مصرف در هر واحد تولیدی می تواند متغیر باشد.
  چنانچه در نمودار زیر قابل ملاحظه است با تغییر میزان مصرف خوراک در مراحل مختلف دوره پرورش سطح احتیاجات بدن پرنده به اسیدهای آمینه مختلف متغیر خواهد بود. بر این اساس می توان فرمولاسیون پیش مخلوط های مورد نظر را با توجه به این احتیاجات برای گونه های مختلف ماکیان (طیور گوشتی، طیور تخمگذار، طیور مادر، شتر مرغ، بوقلمون و …(نژاد و سویه های مختلف)) در مراحل مختلف دوره پرورش و تولید تنظیم نمود.
  برای دستیابی به حداکثر پتانسیل ژنتیکی طیور، بایستی نیازهای تغذیه ای موجود زنده بطور کامل و همه جانبه برآورده شود. در پیش مخلوط ویژه تولید خوراک طیور با کاهش سطح منابع پروتئین خام و استفاده از اسیدهای آمینه سنتتیک، ضریب یکنواختی یا هموژنیسیته مواد كه معياري آماري براي اندازه گيري ميزان اختلاط و یکنواختی مواد است افزایش می یابد که تأثیر چشمگیری بر بالانس واقعي محصول و ميكس دقیق مواد دارد و موجب ارتقاء کیفیت محصولات نهایی و تعادل آن از لحاظ تغذیه ای و همچنین حداقل اتلاف مواد مغذی می گردد.

  مناسب برای کارخانجات تولید خوراک

  امروزه سویه های طیور تجاری کارآیی بالایی در استفاده از مواد مغذی دارند از اینرو توجه به فرمولاسیون و فرآیند تولید خوراک های مورد استفاده نقش مهمی در تأمین احتیاجات این پرندگان سریع الرشد و دستیابی به حداکثر پتانسیل ژنتیکی ایفا می کند، با استفاده از پیش مخلـوط ویژه آمینوفیت در تولیـد خوراک طیـور (با کاهش سطح منابع پروتئین خام) ضریب یکنواختی مواد افزایش و ضریب تغییرات یـاCV(coefficient of variation)t كه معياري آماري بـراي اندازه گيري ميزان اختلاط و یکنواختی مواد است کاهش می یابد که تأثیر چشمگیری در بالانس واقعي محصول و ميكس دقیق مواد دارد. بهبود توزیع و یکنواختی مواد مغذی در خوراک نهایی، امکان تولید خوراک با کیفیتی مطلوب و متعادل از لحاظ تغذیه ای(بویژه اسیدهای آمینه ضروری) و همچنین کاهش خطاهای مختلف (خطای کارگری، خطای توزین، خطای میکس و …) و حداقل اتلاف مواد مغذی را برای تولید کنندگان فراهم می کند و علاوه بر آن از ایجاد هزینه های اضافی (ناشی از عدم تعادل مواد مغذی به ویژه اسیدهای آمینه ضروری) برای پرورش دهندگان جلوگیری می شود.
  با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از مواد اولیه مورد استفاده در خوراک طیور به ویژه منابع تأمین پروتئین و اسیدهای آمینه ضروری از منابع وارداتی می باشند محاسبه دقیق سطح احتیاجات به هریک از این مواد و بهبود کیفیت و یکنواختی محصول نهایی، نقش مؤثری در اقتصادی شدن فرآیند تولید خوراک طیور ایفا می کند.

 • دستورالعمل

  • ارزش ماتریکس آنزیمی فقط برای عنصر فسفر لحاظ شده و به دلیل کیفیت بسیار متغیر مواد اولیه (ذرت، سویا و …) در جیره غذایی و جلوگیری از ایجاد کمبود تغذیه‌ای روی سایر مواد مغذی (انرژی، اسیدهای آمینه و …) اعمال نگردیده است.
  • در صورت شور بودن آب مصرفی می‌بایست از پیش مخلوط فاقد نمک گلدن میکس استفاده گردد.
  • با توجه به نقش مهم آب مصرفی در پرورش طیور می‌بایست کیفیت آن از لحاظ آلودگی میکروبی، خواص شیمیایی و املاح مورد بررسی قرار گیرد.
  • با توجه به بالانس تخصصی جیره‌های پیشنهادی بر اساس آخرین نیاز نژاد رأس، خواهشمند است از هرگونه تغییر در جیره‌ها یا افزودن مواد اولیه نامطلوب اجتناب نمایید.
  • برای دستیابی به سایر جیره‌های اختصاصی و اقتصادی و همچنین اخذ مشاوره‌های تخصصی رایگان در امر پرورش مرغ گوشتی با کارشناسان خدمات تخصصی پس از فروش شرکت سپاهان دانه تماس حاصل فرمائید.
  • در صورت استفاده از پیش مخلوط های کم نمک یا فاقد نمک، مقدار نمک مصرفی در جیره‌های غذایی بر اساس نتیجه آزمایش شیمیایی رایگان آب مرغداری، توسط کارشناسان خدمات تخصصی سپاهان دانه مشخص می‌گردد.
⭕ برچسب‌ها :

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص محصول و نحوه مصرف آن
با کارشناسان مهندسی خدمات پس از فروش شرکت سپاهان دانه تماس حاصل فرمایید.

031-35080

اطلاعات تماس

از روش های زیر میتوانید با ما در ارتباط باشید:

 • آدرس: اصفهان، خیابان جی، ابتدای خیابان تالار، ساختمان سپاهان‌دانه

 • سامانه ندای مشاور: 35080-031

 • آدرس پست الکترونیک: info@sepahandaneh.com


تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت  سپاهان دانه پارسیان می باشد.