Skip to main content

اسیدی فایر فِلوراگُلد

افزایش قابلیت هضم و جذب، با ترکیبی ایده آل از اسیدهای آلی

گروه هدف : دام شیری | دام غیرشیری | دام پرواری | مرغ گوشتی | مرغ تخم گذار | مرغ مادر | آبزیان
مزایای محصول :
 • بهبود شاخص هضم غذایی
 • افزایش جمعیت میکروبی مفید روده
 • افزایش بهره‌وری دستگاه گوارش پرنده
 • بهبود ضریب تبدیل غذایی
 • توضیحات

  امـروزه توسعه صنعت دام و طیور در مقیاس صنعتی به خاطر افزایش تعداد حیوانات و کاهش ایمنی آنها به دلیل فعالیت باکتری‌های مضر، با وجود رعایت تمام نکات بهداشتی در مراکز رشد و پرورش همراه با نگرانی های زیادی است. اخیرا استفاده از آنتی بیوتیک ها برای مقابله با عوامل عفونی به دلیل مقاومت باکتریایی و وجود بقایای آنها در محصــــولات پروتئینی محــــدود شده است. محصولات اسیدیفایر گزینه مناسبی برای جایگزینی آنتی بیوتیک ها به شمار می روند. زیرا اسیدیفایرها به دلیل وجود ترکیبات مختلفی از اسیدهای آلی باعث کاهش اسیدیتیه خوراک و دستگاه گوارش حیوانات شده و از عفونت های گوارشی و توسعه پاتوژن ها جلوگیری می کند. همچنین اسیدیفایرها به دلیل کاهش رقابت تغذیه ای بین فلور میکروبی دستگاه گوارش و میزبان باعث افزایش بهره وری انرژی و بهبود رشد آن می شوند.

  مزایای استفاده از اسیدی‌فایردر خوراک دام و طیور

  • تنظیم کننده میزان اسیدیته معده و روده
  • مهار رشد باکتری های پاتوژن مانند اشریشیا اکولای، سالمونلا و کمپیلوباکتر و تحریک رشد باکتری های مفید در دستگاه گوارش
  • افزایش ترشحات پانکراسی و موکوس دستگاه گوارش
  • تحریک کننده فعالیت های آنزیمی مانند فعال شدن پپسینوژن و ایجاد پپسین و بهبود هضم پروتئینی
  • افزایش قابلیت هضم مواد مغذی
  • افزایش جذب کلسیم و فسفر و بهبود کیفیت گوشت کاهش دفع نیتروژن و فسفر
  • کاهش ضریب تبدیل غذایی و بهبود رشد
  • بهبود کیفیت پوسته تخم و بهبود عملکرد تخم گذاری
  • اثر ضد اسهالی

  مکانیسم اثرگذاری اسیدیفایر بر روی میکروارگانیسم ها

  بسیاری از اسیدهای آلی باکتری استاتیک و باکتری کش هستند. از آنجایی که اسیدهای آلی تجزیه نشده لیپوفیلی هستند، می.توانند به دیواره سلولی باکتری نفوذ کرده و از غشای سلولی باکتری های گرم منفی، مانند سالمونلا عبور کنند و عملکرد فیزیولوژیکی طبیعی باکتری‌های حساس به pH که قادر به تحمل یک گرادیان pH داخلی و خارجی وسیع نیستند را از بین ببرند. هنگامی که ترکیبات اسیدی در داخل سلول قرار بگیرد pHبالاتر سیتوزولی باعث کـاهش pH داخــل سلولی و تجزیه اسیدها می شود. این امر باعث آزاد شدن پروتون H+ و کاهش pH می شود که واکنش های آنزیمی و سیستم انتقال مواد مغذی را مختل می کند. سلول برای جبران تعادل یونی، مجبور به استفاده از انرژی برای خارج کردن پروتون ها از طریق پمپ غشای سلولی می شود تا pH سیتوپلاسمی را به حالت طبیعی بازگرداند. پروتون های دفع شده همچنین منجر به تجمع آنیون های اسیدی در سلول می شوند،که مانع واکنش های متابولیکی داخل سلولی از جمله سنتز ماکرومولکول ها شده و غشای داخلی را مختل می کند. این منجر به تخریب سیتوپلاسم و آسیب DNAباکتری شده و رشد بیشتر باکتری ها مهار می شود.
  از آنجایی که اسید منفرد از نظر محدوده pH ، ساختار غشایی، فیزیولوژی و … محدوده فعالیت میکروبی خاص خود را دارد برای افزایش کارایی اسیدیفایر، مخلوط یا ترکیب اسیدها استفاده می شود. این ترکیبات، مقادیر مختلف pka را نشان می‌دهند و فعالیت ضد میکروبی آنها طیف گسترده‌ تری دارند.

  محصول اسیدیفایر فلوراگلد

  با توجه به ضروریت استفاده از اسیدیفایر در خوراک حیوانات، تولید یک اسیدیفایر حاوی مواد موثره مناسب می تواند تحولی شگرف در صنعت دام و طیور ایجاد کند. اسیدیفایر فلوراگلد، پودری مبتنی بر انواع اسیدهای آلی و ترکیبات بیولوژیک است. اثر هم افزایی ترکیبات این محصولی منحصر به فرد ایجاد کرده است که علاوه بر اینکه به عنوان نگهدارنده خوراک حیوانات کاربرد دارد، می تواند از عفونت های دستگاه گوارشی ناشی از رشد کپک، قارچ و باکتری و نیز برخی از بیماری های تنفسی جلوگیری کرده و قابلیت هضم را افزایش دهد.

  ترکیبات موثره اسیدیفایر فلوراگلد

  اسیدیفایر فلوراگلد علاوه بر استفاده از ترکیبات گیاهی، حاوی پروپیونیک اسید، فوماریک اسید، سیتریک اسید، آسکوربیک اسید است که ویژگی ها و اهمیت کاربرد آنها در خوراک حیوانات به اختصار بیان می شود

  اسید های آلی

  اسیدهای آلی شامل ترکیبات اسیدی نسبتاً ضعیف هستند که خواص اسیدی آنها به دلیل وجود گروه کربوکسیل در ساختار آنها COOH می باشد و به طور کامل در آب حل نمی.شوند. آنها شامل اسیدهای مونو کربوکسیلیک ساده (اسیدهای فرمیک، اسید استیک، اسید پروپیونیک و اسید بوتیریک) یا اسیدهــای کربوکسیلیک با گــــــروه هیدروکسیل (اسیدهای لاکتیک، اسیدمالیک، اسید تارتاریک و اسید سیتریک) یا اسیدهای کربوکسیلیک با زنجیره کوتاه حاوی پیوندهای دوگانه (اسیدهای فوماریک و سوربیک) هستند. اسیدهای آلی با زنجیره کوتاه C1-C7 فعالیت ضدمیکروبی خاصی دارند. با این حال، اثر آنها در کاهش pH و فعالیت ضد میکروبی با وضعیت تفکیک آنها بسته بهPKA خاص هر اسید متفاوت است. بنابراین، با کاهش مقدار pka اسید قوی تر است. اکثر اسیدهایی که به عنوان افزودنی خوراک استفاده می شوند، مقدار pka آنها بین 3 تا 5 است که فعالیت ضد میکروبی هم دارا می باشند.

  اسیدپروپیونیک

  در میان اسیدهای آلی، اسید پروپیونیک اثر مهار کنندگی رشد کپک و مخمر بالایی را دارد. رشد قارچ در خوراک می تواند به طور قابل توجهی کیفیت آن را کاهش دهد زیرا کپک ها در آنجا رشد می کنند و اکثر چربی ها، پروتئین ها، کربوهیدرات و حتی عناصر معدنی را مصرف می کنند که متعاقباً منجر به تغییر رنگ، کدر شدن و دگرگونی‌های بیوشیمیایی و تجمع مواد سمی می‌شود.
  وجود کپک‌های در حال رشد و مایکوتوکسین‌های تولید شده در خوراک باعث کاهش مصرف خوراک و سرعت تبدیل خوراک شده و خطر عفونت و ناتوانی در تولید مثل را افزایش می‌دهد.

  پروپیونیک اسید همچنین دارای خاصیت باکتریواستاتیک است و بدون ایجاد مقاومت باکتریایی نقشی مشابه آنتی بیوتیک ها ایفا می کند. از این رو به عنوان یک عامل نگهدارنده در خوراک طیور و برای جلوگیری از اختلالات گوارشی استفاده می شود. این ماده اثر سوء روی بدن نداشته و به راحتی متابولیزه می شود. بنابراین تجمع زیستی و اثر جهش زا در بدن ندارد. اثرات مثبت پروپیونیک اسید به عنوان افزودنی خوراک در عملکرد حیوان را می توان با چندین مکانیسم توضیح داد.

  • تخریب ساختار DNA باکتری و قارچ و جلوگیری از رشد و تکثیر آنها
  • کاهش مقـــدار pH در معده و روده و مهـــار رشد باکتری های حساس.به pH ،ماننداشریشیاکلای،سالمونلا،لیستریامونوسیتوژنز، کلستریدیوم پرفری جنز
  • بهبود خوش طعمی و افزایش مصرف خوراک
  • افزایش قابلیت هضم، بهبود نفوذپذیری مخاط روده و در نتیجه افزایش سرعت جذب
  • محرک رشد و افزایش استفاده از پروتئین، اسیدهای آمینه، مواد معدنی و سایر مواد مغذی

  اسید سیتریک

  اسید سیتریک به عنوان یک اسید تری کربوکسیلیک TCA و دارای گروه هیدروکسیل با طول زنجیره شش کربنی است. اسیدسیتریک یک ماده واسطه در متابولیسم اکسیداتیو است که از طریق چرخه کربس در میتوکندری بدن تولید می شود و پس از مصرف به سرعت CO2 H20 متابولیزه می شود.

  معمولاً اشکال نمکی این اسید در ترکیبات خوراک حیوانات استفاده می شود که نقش مهمی در متابولیسم انرژی ایفا می کنند و هموستاز روده و یکپارچگی اپیتلیال را حفظ می.کنند، در پاسخ ایمنی شرکت می کنند، التهاب را سرکوب می کنند و استرس اکسیداتیو را در حیوانات مزرعه مانند طیور و خوک کاهش می دهند. سیترات از رژیم غذایی در روده کوچک با استفاده از انتقال‌دهنده‌های یون سدیم دی کربوکسیلات NaDC2 NaDCl جذب می‌شود.

  انتروسیت‌های روده کوچک سیترات را از سلول‌های لومن روده به بیرون منتقل می‌کنند.

  اثرات عملکردی اسید سیتریک به عنوان افزودنی خوراک حیوان را می توان با چندین مکانیسم توضیح داد.

  فعالیت ضد باکتریایی: اسیدکربوکسیلیک باعث کاهش pH در معده Ph: 3.5-4.0 می شود که از رشد سالمونلا، اشریشیا کلی و سایر باکتری های گرم منفی مقاوم به اسید در دستگاه گوارش جلوگیری می کند . مکانیسم آن از طریق فعال شدن آنزیم های پروتئولیتیک و کاهش خطر عفونت تحت بالینی است.

  تأثیر روی مورفولوژی روده: مکمل های اسیدسیتریک نقش مهمی در تعدیل میکروبیوتای روده و حفظ سلامت روده دارند. همچنین موجب بهبود یکپارچگی روده، افزایش تکثیر سلول های اپیتلیال روده، تحریک سلول های جامی در ژژنوم و ارتفاع پرز شده و در نتیجه سطح جذبی دستگاه گوارش را بهبود می دهند.

  دارای خاصیت آنتی اکسیدان و بهبود عملکرد سیستم ایمنی: اسیدسیتریک تراکم لنفوسیت ها که جزء اصلی سیستم ایمنی پرنده است را افزایش می دهد تا با آنتی ژن ها در اندام های لنفاوی مبارزه کند و ایمنی غیر اختصاصی را تقویت کند.

  افزایش فعالیت آنزیم آلفا گالاکتوزیداز و بهبود هضم گالاکتوالیگوساکاریدهای موجود در کنجاله سویا

  محرک رشد و کلاته کننده یون کلسیم و افزایش معدنی شدن استخوان

  ایجاد محیط اسیدی برای عملکرد بهتر آنزیم های میکروبی درون زاد (مانند تحریک فعالیت پپسین و بهبود هضم پروتئین) و برون زا (مانند فیتاز و کمک به هیدرولیز فیتات موجود در خوراک طیور)

  اسید فوماریک

  اسید فوماریک یک ترکیب آلی دی کربوکسیلیک اسید و دارای پیوند دوگانه با فرمول HO2CCH=CHCO2H به عنوان ایزومری از مالئیک اسید است که پیش ساز مالات در چرخه کربس نیز می باشد. این ماده جامدی سفید رنگ با طعم میوه ای است و برای تنظیم اسیدیته در مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرد. برای فرآوری مواد غذایی به دلیل قدرت بالا مقدار کمتری از این ماده آلی در مقایسه با سایر اسیدهای ارگانیک غذایی مورد نیاز است. هنگامی که به عنوان یک افزودنی غذایی مورد استفاده قرار می گیرد، خاصیت آبگریز آن سبب افزایش ماندگاری، پایداری طولانی مدت و خوش طعمی مواد غذایی می شود. این ترکیب همه کاره همچنین با افزایش مقدار کمی ترشی در محصولاتی با pH بالاتر از 5/4 به کاهش pH کمک می کند. وزن مولکولی پایین این ماده آلی باعث شده که نسبت به سایر اسیدهای غذایی در pH های نزدیک به 3 اثر بافری کننده بیشتری داشته باشد. یکی از نقاط ضعف اسید فوماریک حلالیت کم آن نسبت به سایر اسیدها است. علاوه بر پتانسیل اسیدی شدن بالا، اسیدفوماریک همچنین دارای فعالیت ضد میکروبی است و می تواند از رشد باکتری ها جلوگیری کند یا تخمیر مالولاکتیک نامطلوب را مسدود می‌کند. علاوه بر خواص ضد میکروبی و اسیدی، فوماریک اسید می تواند بر طعم ها تأثیر بگذارد. طعم میوه مانند و ترشی ماندگار و طولانی مدت به دلیل ماهیت آبگریز آن است. در حیوانات، این ماده نقش مهمی در متابولیسم کربوهیدرات ها و در تولید انرژی برای فرآیندهای سلولی ایفا می کند.

  آسکوربیک اسید

  آسکوربیک اسید یا ویتامین C تركيبي بي رنگ ، بلوري و محلول در آب با بعضی خواص اسيدي و احيا كنندگي قوي است. ويتامين C ، در محلول اسيدي در برابر حرارت مقاوم بوده ، اما در حضور مواد قليايي به راحتي تجزيه مي شود و تخريب آن در معرض نور تسريع مي گردد. این ماده نقش حیاتی در برخی از واکنش‌های بیولوژیکی بدن از جمله رشد و نگهداری بافت، بهبود استرس اکسیداتیو و تنظیم سیستم ایمنی بدن دارد . از این رو مقاومت بدن طیور و دام را در برابر عفونت‌ها، انواع استرس و مسمومیت‌ها افزایش می‌دهد. همچنین آسکوربیک اسید در حد مجاز در بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ نقش دارد. برخی از حیوانات و دام ها (برخی از ماهی ها و پرندگان و چند پستاندار از جمله خوکچه های دریایی و انسان) توانایی تولید آن را در طول تکامل از دست داده اند. از این رو افزودن آن به خوراک این حیوانات در بهبود رشد و عملکرد آنها نقش دارد. برخی از وظايف متابوليكي ويتامين C شامل موارد زیر است.

  • هيدروكسيلاسيون پرولين كه اين فرايند نيز جهت ساختن پروكلاژن انجام مي شود.
  • انتقال يون هاي آهن از ترانسفرين موجود در پلاسما به فريتين كه به عنوان ذخيره اي از آهن در مغز استخوان ، كبد و طحال عمل مي كند.
  • به عنوان يك آنتي اكسيدان که همـراه با ويتامين اثر عملکردی بهتری در محافظت از سلول ها در برابر صدمات ناشي از اكسيداتيو راديكال هاي آزاد دارد.
  • هيدروكسيلاسـيون اسيدهاي آمينه نظير فنيل آلانين كه ميتواند به آدرنال (هورمون ضد تنش ) تبديل شود.

 • دستورالعمل

  توصیه: میزان مصــرف پیشنهادی براساس نوع جیره غـــذایی، وضعیت سلامت حیوان متغیر می باشد و توصیه می شود که مقدار آن برای استفاده در جیره غذایی توسط متخصص تغذیه و دامپزشک مشخص شود

  شرایط نگهداری: در جای خشک، خنک و با تهویه مناسب به دور از نور خورشید نگهداری شود

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص محصول و نحوه مصرف آن
با کارشناسان مهندسی خدمات پس از فروش شرکت سپاهان دانه تماس حاصل فرمایید.

031-35080

اطلاعات تماس

از روش های زیر میتوانید با ما در ارتباط باشید:

 • آدرس: اصفهان، خیابان جی، ابتدای خیابان تالار، ساختمان سپاهان‌دانه

 • سامانه ندای مشاور: 35080-031

 • آدرس پست الکترونیک: info@sepahandaneh.com


تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت  سپاهان دانه پارسیان می باشد.