طرح ویژه همبستگی سال 1399

گروه بین المللی سپاهان دانه در راستای مسئولیت اجتماعی خود و با هدف احترام به تلاش های کادر درمان و حمایت از پرورش دهندگان عزیز در دوران سخت و طاقت فرسای فعلی صنعت، ضمن اعلام عدم شرکت در نمایشگاه تهران 99، هزینه های آن را به طرح ویژه همبستگی اختصاص داده است.

 

کسب اطلاعات بیشتر:

031-32306830

031-5080

 


آرامش خیال با گروه بین المللی سپاهان دانه