طرح ویژه همبستگی

گروه بین المللی سپاهان دانه، در راستای مسئولیت اجتماعی خود و به منظور حمایت از پرورش دهندگان عزیز، ضمن اعلام عدم شرکت در نمایشگاه تهران 98، هزینه های آن را به تخفیف طرح ویژه همبستگی اختصاص داده است.

زمان طرح:

5 الی 20 مرداد ماه

کسب اطلاعات بیشتر:

031-32306830

 


آرامش خیال با گروه بین المللی سپاهان دانه