کسب لوح تقدیر و دریافت تندیس واحد نمونه استانی استاندارد توسط شرکت سپاهان دانه پارسیان -مهر 95

در مراسم بزرگداشت روز جهانی استاندارد و تجلیل از واحد های تولیدی برتر استان اصفهان شرکت سپاهان دانه پارسیان توانست به شاخص ها و معیارهای لازم برای ورود به دروازه جهانی شدن دست یابد و مورد تجلیل قرار بگیرد .

در مراسم بزرگداشت روز جهانی استاندارد و تجلیل از واحد های تولیدی برتر استان اصفهان شرکت سپاهان دانه پارسیان توانست به شاخص ها و معیارهای لازم برای ورود به دروازه جهانی شدن دست یابد و مورد تجلیل قرار بگیرد .

در این مراسم و در میان واحد های تولیدی بسیاری که به عنوان واحدهای نمونه ی استاندارد از همه صنایع شناخته شدند؛ تنها شرکت سپاهان دانه ی پارسیان در بخش کشاورزی موفق به کسب لوح تقدیر و دریافت تندیس استاندارد شد. شرکت سپاهان دانه ی پارسیان امروز محصولات خود را بدلیل رعایت مسائل کیفی به آن سوی مرزها نیز صادر می کند به خوبی ظرفیت ها و توانایی های صنعت کشاورزی را به اثبات رسانده است.