ناهنجاری های اسکلتی در طیور - بخش چهارم

Skeletal abnormalities in pultry

عنوان این بخش: کنترل ناهنجاری های پا
نویسندگان: دکتر مهشید ابراهیم نژاد- دکتر عباس صانعی (اعضای گروه تحقیق و توسعه شرکت سپاهان دانه پارسیان)
زمستان 1394

پرورش طیور در طی چند دهه گذشته از روش های سنتی فاصله گرفته و به یک فعالیت صنعتی مدرن و پویا تبدیل شده، این صنعتی شدن با افزایش چشمگیر نرخ رشد در طیور همراه بوده است.

آنچه که در برنامه های اصلاح نژادی بیشتر مورد توجه قرار گرفته افزایش سرعت رشد و عملکرد تولید بوده است که تفاوت در آهنگ رشد بخش‌های مختلف بدن، بخصوص تسریع در رشد ماهیچه‌ها، را بدنبال داشته است اما این رشد متناسب با رشد ساختار اسکلتی بدن نبوده و بنابراین موجب آسیب ساختار اسکلتی می‌شود.

کنترل اختلالات در دو مرحله می تواند مؤثر واقع شود: مرحله 1 شامل مدیریت و کنترل ناهنجاری های پا در سطح مزرعه و مرحله 2 شامل توسعه و اجرای استراتژی هایی برای مهار و کنترل بیماری در آینده است.

برچسب ها: مرغ گوشتی, ناهنجاری های اسکلتی , مشکلات پا, مدیریت پرورش, انکوباسیون, عدم تقارن استخوان