کارخانه برتر خوراک دام 1398

انتخاب گروه بین المللی سپاهان دانه به عنوان واحد نمونه تولیدی و کارخانه برتر خوراک دام در سی و چهارمین دوره نمونه های ملی بخش کشاورزی 1398