پنج راهکار تغذیه ای برای بهبود باروری گاوهای شیری

باروری پایین در گاو شیری مسئله ای پیچیده بوده و چندین عامل در آن دخیل هستند که نمیتوان آن را جدا از سایر اختلالات بررسی نمود. مشکلات ناشی از زایمان به خصوص هایپوکلسمی، ورم پستان، لنگش و جفت ماندگی میتواند تأثیر منفی بر باروری گاو داشته باشد..