نکات کلیدی برای کنترل بیماری گامبورو

Gumburo disease

بیماری گامبورو یا همان بورس عفونی پرندگان ( IBD ) بوسیله ویروسی کوچک، طبقه بندی شده در خانواده BirnaViridae ایجاد می‌شود. این بیماری برای نخستین بار در سال 1962 میلادی در ایالات متحده آمریکا توسط Cosgrove توصیف گردید. بیماری فوق، مسبب مشکلات اقتصادی عظیمی در صنعت طیور در سطح جهانی می‌باشد .

در سالهای اخیر و در اواخر دهه 80 میلادی، ویروسی از عوامل IBD با خواص بیماریزایی شدیدتری شناسایی گردید. این ویروس، نوع بسیار حاد ویروس IBDV بود . به همین دلیل این ویروس بنام vvIBDV نامیده شد. ویروس فوق به سرعت، تقریبا در تمامی نواحی تولیدی در سطح جهان شیوع یافت. قاره آسیا در اوایل دهه 90 میلادی توسط ویروس فوق مورد تهاجم قرار گرفت و از آن زمان، مشکلات اقتصادی وابسته به تلفات بالا و راندمان تولید پائین در سرتاسر این قاره مشاهده شده است . دو سروتایپ از عامل بیماری گامبورو وجود دارد.