نقش سكوم در دستگاه گوارش پرندگان

در این مطالعه عملكرد سكوم از ديدگاه آناتوميكی، فيزيولوژيكی، ميكروبی و تغذيه‌ای در پرندگان مورد بررسی قرار می گیرد. سازگاري‌های فيزيولوژيكی و آناتوميكی صورت گرفته در دستگاه گوارش پرندگان باعث شده تنها ذرات كوچك و يا محلول به همراه ادرار يا مايعات گوارشی بدرون سكوم برگشت داده شوند. در سکوم، آب و نمك‌ها باز جذب می شوند و تخمیر اسيد اوريك و كربوهيدرات ها به آمونياك و اسيدهای چرب فرار توسط فلورميكروبی سکوم صورت می گیرد بنابراين این اندام نقش مهمی در دستگاه گوارش پرنده ايفا ‌می كند، هرچند در مورد طيور پر توليد اهميت آن هنوز بطور کامل شناسایی نشده است.

 

دانلود مقاله


مقالات دیگر

اطلاعات تماس

از روش های زیر میتوانید با ما در ارتباط باشید:

  • آدرس : اصفهان، خیابان جی، ابتدای خیابان تالار – سپاهان دانه پارسیان

  • تلفن : 32306830-031 | 40 خط

  • سامانه ندای مشاور : 35080-031

  • آدرس پست الکترونیک : info [at] sepahandaneh [dot] com


تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت سپاهان دانه پارسیان می باشد.