نشانه‌های کمبود ویتامین E در طیور

Vitamin E deficiency in poultry

ويتامين E موثرترين آنتي اكسيدان بيولوژيكي بوده و كمبود آن منجر به تخريب اكسيداتيو بافتهاي حاوي ليپيد مي شود. آثار زيان بار كمبود ويتامينE طي يك دوره 3-4 هفته اي و پس از تخليه كامل ذخاير اين ويتامين از بافتها، بروز مي نمايد. علائم كمبود از كاهش باروري تا ايجاد علائم و نشانه هاي اختصاصي بر اساس سن و جنس ، متفاوت است.

آثار اختصاصي كمبود ويتامين E كه تحت شرايط تجاري حائز اهميت اقتصادي هستند بشرح زير مي باشند: