ناهنجاری های اسکلتی در طیور - بخش دوم

Skeletal abnormalities in pultry

عنوان این بخش: ناهنجاری های غیر عفونی پا
نویسندگان: دکتر مهشید ابراهیم نژاد- دکتر عباس صانعی (اعضای گروه تحقیق و توسعه شرکت سپاهان دانه پارسیان)
زمستان 1394

پرورش طیور در طی چند دهه گذشته از روش های سنتی فاصله گرفته و به یک فعالیت صنعتی مدرن و پویا تبدیل شده، این صنعتی شدن با افزایش چشمگیر نرخ رشد در طیور همراه بوده است.

آنچه که در برنامه های اصلاح نژادی بیشتر مورد توجه قرار گرفته افزایش سرعت رشد و عملکرد تولید بوده است که تفاوت در آهنگ رشد بخش‌های مختلف بدن، بخصوص تسریع در رشد ماهیچه‌ها، را بدنبال داشته است اما این رشد متناسب با رشد ساختار اسکلتی بدن نبوده و بنابراین موجب آسیب ساختار اسکلتی می‌شود.

ناهنجاری های غیرعفونی پا

 • ریکتز
 • دیسکوندروپلازی ساق پا (TD)
 • کوندرودیستروفی (سوء تغذیه عضلانی)
 • استئوپتروز (بیماری استخوان مرمری- پای کلفت)
 • استئوکوندروز
 • نکروز سر استخوان ران
 • پیچ خوردگی ساق پا
 • خمیدگی انگشتان پا
 • زیاد شدن فاصله دوپا از یکدیگر
 • خستگی مرغان تخمگذار در قفس
 • شکستن خودبخودی استخوان
 • التهاب کف پا

برچسب ها: مرغ گوشتی, ناهنجاری های اسکلتی , مشکلات پا, ناهنجاری های غیر عفونی