مکمل ویتامینی و معدنی جنرال (General)

مکمل ویتامینی/معدنی جنرال (GENERAL) دام
  • بهبود متابولیسم انرژی و کاهش وقوع اختلالات متابولیک
  • تقویت سیستم ایمنی و تضمین سلامت در گاوهای دوره انتقال
  • افزایش تولید شیر و بهبود عملکرد تولید‌مثلی
  • کاهش عفونت‌های رحمی پس از زایش
  • بهبود راندمان خوراک مصرفی
  • دارای ویتامین A پوشش‌دار(محافظت در برابر عوامل مخرب)
  • بهترین یکنواختی در میکس
  • تولید شده با مواد اولیه با کیفیت (منابع اروپایی)