مکمل ویتامینی و معدنی اکسترا (Extra)

کاتالوگ مکمل ویتامینه/معدنی اکسترا
  • بهبود ضریب رشد و افزایش وزن روزانه در گوساله ها و تلیسه ها
  • بهبود عملکرد تولید مثلی و کاهش سقط جنین
  • افزایش گیرایی و نرخ آبستنی و کاهش روزهای باز در گله
  • کاهش بیماریهای دوره انتقال و افزایش سلامتی دام
  • تقویت سیستم ایمنی بدن
  • دارای ویتامین A پوشش‌دار(محافظت در برابر عوامل مخرب)
  • بهترین یکنواختی در میکس
  • تولید شده با مواد اولیه با کیفیت (منابع اروپایی)