مکمل ویژه مرغ گوشتی

 • تامین ویتامین‌ها و مواد معدنی مورد نیاز در جیره غذایی روزانه طیور طبق آخرین نیازهای اعلام شده سویه‌های مختلف
 • استفاده از منابع مرغوب و معتبر
 • رعایت دقیق شرایط انبارش و مدت زمان نگهداری
 • افزایش قابلیت دسترسی، تأمین نیازهای بدن و در نهایت بهبود عملکرد و کارآیی پرنده با‌استفاده از تکنولوژی تولید ویژه سپاهان دانه

 

 • مکمل ویتامینه-معدنی مرغ گوشتی فرمول پایه
 • مکمل ویتامینه-معدنی مرغ گوشتی ویژه نژاد راس
 • مکمل ویتامینه-معدنی مرغ گوشتی فرمول پایه

  ویتامین ها و مواد معدنی از جمله مهمترین اجزاء یک جیره غذایی هستند که در تمامی اعمال متابولیک بدن نقش دارند. یکی از مهمترین اصول در دستیابی به حداکثر عملکرد در مرغ گوشتی و مقابله با تنش های مختلف طی دوره پرورش، استفاده از یک خوراک متعادل است، امروزه با توجه به سرعت رشد بالای جوجه های گوشتی استفاده از مکمل های ویتامینه معدنی در خوراک، ضروری به نظر می رسد. آنالیز مکمل های ویتامینه-معدنی پایه (ویژه مرغ گوشتی) شرکت سپاهان دانه در جداول پیوست ارائه شده است، جهت اطلاع از آنالیز مکمل های اختصاصی شرکت سپاهان دانه برای سویه های مختلف مرغ گوشتی(بر اساس آخرین جدول احتیاجات هر سویه) با کارشناسان خدمات تخصصی شرکت سپاهان دانه تماس حاصل نمایید.

  مکمل ویتامینه-معدنی مرغ گوشتی فرمول پایه
 • مکمل ویتامینه-معدنی مرغ گوشتی ویژه نژاد راس

  ویتامین‌ها و مواد معدنی از جمله مهم‌ترین اجزاء یک جیره غذایی هستند که در تمامی اعمال متابولیک بدن نقش دارند. یکی از مهم‌ترین اصول در دستیابی به حداکثر عملکرد در مرغ گوشتی و مقابله با تنش‌های مختلف طی دوره پرورش، استفاده از یک خوراک متعادل است، امروزه با توجه به سرعت رشد بالای جوجه‌های گوشتی استفاده از مکمل‌های ویتامینه معدنی در خوراک، ضروری به‌نظر می رسد. آنالیز مکمل‌های معدنی- ویتامینه شرکت سپاهان دانه ویزه مرغ‌های گوشتی نژاد راس(بر اساس آخرین جداول نیاز) در جداول پیوست ارائه شده است. 

  برخی از عواملی که احتیاجات ویتامین ها - مواد معدنی را تحت تأثیر قرار می دهند عبارتند از:

  عوامل مستقیم: استرس ناشی از بیماری، محدودیت خوراک، عوامل ضد تغذیه‌ای موجود در خوراک- کیفیت هوا و دمای سالن پرورش 

  عوامل غیر مستقیم: تفاوت در سطوح ویتامین - مواد معدنی موجود در اجزای خوراک، کیفیت مواد مورد استفاده در خوراک، زیست‌فراهمی و پایداری ویتامین ها و مواد معدنی

  مکمل ویتامینه-معدنی مرغ گوشتی ویژه نژاد راس