کلیپ تصویری

جلوه ای از حضور سپاهان دانه در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور تهران سال 1396


دان گلدن فید حاوی پیش ساز گلوکز

کیفیت خوراک مصرفی یکی از عوامل موفقیت در نتیجه ی مطلوب اقتصادی می باشد.

دان تولیدی سپاهان دانه با استفاده از تکنولوژی هایژنایزر، کاهش میزان بار میکروبی و قارچی دان بدلیل استفاده از حرارت در فرآیند پلت سازی و کاهش حرارت متابولیکی تولیدی در بدن جوجه گوشتی و بهبود مدیریت در شرایط استرس گرمایی همچنین کاهش قابلیت انتخاب دان توسط جوجه و افزایش میزان یکنواختی در گله که باعث بهبود مصرف خوراک، افزایش سرعت رشد و کوتاه تر شدن دوره پرورش در واحد مرغداری می شود.

سپاهان دانه، آرامش خیال


پیش مخلوط اکونومی یعنی تغذیه اقتصادی

کاهش هزینه تمام شده جیره و افزایش بازدهی خوراک ، مهم ترین هدفی است که دامدار میتواند به آن دست یابد.

استفاده از پیش مخلوط های سپاهان دانه با رفع کامل نیاز دام به ریز مغذی ها، کاهش خطاهای احتمالی در وزن کشی و میکس طی فرآیند ساخت جیره و تولید جیره ای کاملاً یکنواخت از هر یک از اقلام خوراکی ، عدم نیاز به وسایلی نظیر ترازوهای دقیق و میکرومیکسر، کاهش اتلاف مواد اولیه در زمان انبارداری ، افزایش ظرفیت تولید روزانه ساخت جیره و ... باعث افزایش درآمد ، بهبود عملکرد تولید مثلی ، افزایش تولید شیر و از همه مهم تر ، اقتصادی شدن تولید در واحد دامداری می شود.

سپاهان دانه، آرامش خیال


کلیپ حضور سپاهان دانه در نمایشگاه تهران در سال 1395


ضریب تبدیل غذایی و بازده اقتصادی رشد در پرورش مرغ گوشتی

شاخص ضریب تبدیل یا FCR به ما میگوید که طیور با چه کیفیتی خوراک مصرفی را به وزن مرغ زنده تبدیل میکنند، اما آنچه میتواند بازده مدیریت گله را در یک دوره پرورشی برای ما بازگو کند، بازده اقتصادی رشد است.

سپاهان دانه با تولید کنسانتره منحصر به فرد و در اختیار داشتن کارشناسان متخصص خدمات پس از فروش، شما را برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی همراهی میکند.

سپاهان دانه، آرامش خیال


۲۱ روز تا تولد جوجه


تخم مرغ ارگانیک


تجهیزات مرغداری


کلیپ حضور سپاهان دانه در نمایشگاه تهران سال 1394