فناوری تولید آزمایشگاهی جنین دام

Laboratory production of livestock embryo

فناوري توليد جنین‌ در شرايط آزمايشگاه به ما اجازه‌ی تولید مقادیر انبوه جنین در مراحل تکاملی گوناگون را می‌دهد و از این رو بسیار مورد توجه دانشمندان علوم زیستی تولیدمثلی و بیوتکنولوژی قرار گرفته است. از جمله کاربردهای این روش می‌توان به درمان ناباوری به ویژه در انسان، ایجاد روش‌های نوین تعیین جنسیت جنین، درمان بیماری‌ها با استفاده از سلول‌های بنیادی، مقاصد دارویی، تحقیقات در تمامی جنبه‌های شبیه سازی (Cloning)، پیشرفت فناوری تزریق ژن، مطالعه‌ی مراحل مختلف جنینی و کاربرد‌های تجاری همانند تسهیل دوقلوزایی در گله‌های گوشتی، سرعت بخشیدن به برنامه‌های اصلاح نژاد، نجات گونه‌های در حال انقراض و بسیاری کاربرد‌های دیگر اشاره کرد. پیشرفت موفقیت‌آمیز و کاربرد گسترده این روش‌ها و فناوری‌های وابسته، ارتباط تنگاتنگی با گسترش فناوری‌های پایه مرتبط با بلوغ آزمایشگاهی تخمک، ‌لقاح آزمایشگاهی (In vitro fertilization, IVF) کشت آزمایشگاهی رویان (In vitro culture, IVC) تکنیک‌های انتقال رویان و روش‌های کشت اسپرم در آزمایشگاه دارد. در ابتدا در بسیاری موارد، کار بر روی تخمدان‌های جمع‌آوری شده از سطح کشتارگاه‌ها انجام می‌شد. امروزه نیز استفاده از نمونه‌های کشتار‌گاهی کاربرد فراوانی دارد، البته هم اکنون یکی از روش‌های متداول، برداشت تخمک با استفاده از روش‌های اولتراسونوگرافی از حیوانات بارور یا نابارور می‌باشد.