فصلنامه داخلی دانش دامپروری شماره 10

 فصلنامه داخلی دانش دامپروری شماره ۱۰ - پاییز ۹۵
 

آنچه در این شماره می‌‌خوانیم

بخش طیور

مروری بر اختلالات پا در طیور

کلسیم و فسفر و اثرات متقابل آنها در بدن طیور

برسی روابط متقابل موجود میان تغذیه و ایمنی

توجه به اصول GMP

مصاحبه با جناب آقای محمد هنرمند

بخش دام

التهاب طی دوره انتقال به دوره شیردهی

مسئله لنگش در گله های گاوهای شیری و ارتباط آن با تولید شیر

اسیدهای چرب ضروری در جیره نشخوارکنندگان

مصاحبه با جناب آقای تک دهقان

سوال مسابقه

 

شماره 10 

حجم فایل: حدود 9 مگابایت