فصلنامه داخلی دانش دامپروری شماره 8

فهرست مقالات

بخش طیور:

 • استرس گرمایی
 • مصاحبه با آقای کاووسی تیموری (مرغدار)
 • تاثیر سطوح مختلف جیره
 • کوتاه ولی خواندنی (طیور)
 • بتانین سنتتیک
 • نقش موسیقی در پرورش طیور
 • ترکیبات فیتوژنیک (گیاه سیر)
 • استفاده از ضایعات بستر طیور برای تولید انرژی
 • استفاده از پودر حلزون (منبع مکمل پروتئینه)

بخش دام:

 • کوتاه ولی خواندنی (دام)
 • مدیریت جیره‌های کاملا مخلوط (TMR)
 • نقش پیش‌ساز گلوکز در گاوهای دوره انتقال
 • آداپته کردن پرزهای شکمبه در دوره انتقال
 • نکات فنی در تغذیه و مدیریت گاوهای دوره انتقال
 • عوامل موثر بر آزمون الکل شیر
 • پرورش گاومیش‌ها در جهان
 • مصاحبه با آقای رضا شکرالله (دامدار)
 • فناوری‌های نوین در تغذیه دام
شماره 08

حجم فایل: حدود 28 مگابایت