فصلنامه داخلی دانش دامپروری شماره 4 ویژه طیور

فهرست مقالات

  • استفاده از ذرت باکیفیت، پروتئین بالا در جیره طیور
  • الگوی عملکرد آنزیم‌های اگزوژنوس در اجزاء مختلف خوراک
  • گفتگو با جناب آقای علیرضا مظفریان مدیر موفق
  • اهمیت تعادل الکترولیتی جیره و اثرات آن بر عملکرد رشد، مصرف آب و کیفیت بستر در مرغان گوشتی
  • گفتگو با جناب آقای رضا مردانی، مرغدار موفق
  • مرغداری‌های هوشمند
شماره 04 - ویژه طیور

حجم فایل: حدود 42 مگابایت