فصلنامه داخلی دانش دامپروری شماره 4 ویژه دام

فهرست مقالات

  • مدیریت آخور(نکاتی تأثیر گذار در تغذیه و افزایش تولید)
  • کولین : یک ماده مغذی محدود‌کننده برای گاوهای شیرده در طول دوره انتقال
  • اهمیت تغذیه و مدیریت گاوهای خشک در شرایط استرس حرارتی
  • تنش سرمایی و راهکارهای کاهش اثرات آن در گوساله‌های شیرخوار
شماره 04 - ویژه دام

حجم فایل: حدود 16 مگابایت