رعایت اصول بهداشتی در طیور گوشتی

Health principles in poultry

هدف از ایجاد مرغداری ، پرورش طیور سالم و عاری از هرگونه بیماری و در نتیجه بهره اقتصادی آن است . بیماری در طیور باعث ضرر مالی زیادی میشود و همچنین تغذیه نامناسب نیز بدتر از بیماری میباشد . هرچه قدر معلومات و تجربیات یک مرغدار بیشتر باشد و بتواند با متخصصین امور در کنترل بیماریها مشورت نماید موفقیت وی بیشتر خواهد بود . چند نکته مهم که میتواند در سلامت طیور موثر باشد در زیر عنوان میشود و در ضمن مرغدار باید این نکات را با مشورت دکتر دامپزشک و بستگی به منطقه فارم خود تنظیم نماید .