راهنمای پرورش گوساله های شیری

Milk calves breeding

هدف از پرورش گوساله ی شیری به دست آوردن جایگزین مناسب برای گله می باشد. این جایگزین ها بایستی تلیسه هایی باشند که از نرخ رشد مناسبی برخوردار بوده به طوری که بتوانند در سن تلقیح به وزن و جثه مناسب برسند و با کمترین مشکل اولین زایمان خود را انجام داده و تبدیل به گاوهای شیری پرتوان در گله گردند . بدین منظور رشد گوساله های شیر خوار اعم از نر و ماده در رسیدن به چنین اهدافی در سرلوحه فعالیت مدیران موفق قرار می گیرد .

برای رشد بهینه ، گوساله ها بایستی بتوانند نیازهای غذایی روزانه خود را دریافت کرده و در کنار آن از رشد و تکامل مناسبی در دستگاه گوارش خویش بهره مند گردند .

گوساله ها باید از 4 تا 6 روزگی به استفاده از استارتر ترغیب شوند . استارتر اولین خوراک خشکی است که یک گوساله مصرف می نماید . استفاده از یک خوراک مناسب منجر به پیشگیری از برخی اختلالات متابولیکی ناشی از کمبود ویتامین ها ، نرمی استخوان و نیز منجر به افزایش قابلیت هضم ، افزایش ایمنی بدن در مقابل با بیماری های عفونی ، افزایش سرعت رشد و سلامت گوساله ها ، کاهش سن تلقیح در زمان تلیسگی و ... خواهد شد .