دکتر قلمکاری، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازگانی

بعد از یک دوره تبلیغات وسیع ؛ فعالان اقتصادی اصفهان روز دوشنبه ۱۸ اسفندماه در اتاق بازرگانی اصفهان به پای صندوق رای رفتند. در این انتخابات دکتر حمیدرضا قلمکاری، مدیرعامل گروه بین‌المللی سپاهان دانه پارسیان، توانستند در بخش کشاورزی به بالاترین تعداد آرا دست یابند.

 

Dr.ghalamkari member of the chamber of commerce