دریافت یادمان تقدیر از چهره های فرهیخته و کارآفرین – شهریور ۹۳

در همایشی که در شهریور ماه سال جاری برگزار شد، از چهره های فرهیخته و کارآفرین تقدیر شد. یادمان های تقدیر این همایش (یادمان تقدیر از چهرهای فرهیخته و کارآفرین، چهره های تقدیر از چهره های فرهیخته کشاورزی) به جناب آقای دکتر حمیدرضا قلمکاری – مدیریت شرکت سپاهان دانه پارسیان – داده شد.

 

Criticism of the entrepreneur