مسئولیت اجتماعی

مسئولیت های اجتماعی، در یک تعریف عام، طریقی است که سازمان ها رویکردهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی را با ارزش ها، فرهنگ، استراتژی ها، ساختار تصمیم گیری و شیوه های عملیاتی خود به صورت شفاف یکپارچه می کنند. از این رو گروه بین المللی سپاهان دانه با اعتقاد و باوری راسخ " مسئولیت های اجتماعی" را به عنوان رویکردی متعالی به کسب و کار همواره مدنظر قرار داده است و براساس سه رکن اصلی تشکیل دهنده توسعه پایداری یعنی اقتصاد، محیط زیست و جامعه، استراتژی ها، سیاست های کلان و نقشه راه CSR خود را، در 4 رکن محصولات و خدمات، مواد اولیه، عملیات و ارتباطات تدوین نموده است.

مسئولیت اجتماعی

مسئولیت های اجتماعی، در یک تعریف عام، طریقی است که سازمان ها رویکردهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی را با ارزش ها، فرهنگ، استراتژی ها، ساختار تصمیم گیری و شیوه های عملیاتی خود به صورت شفاف یکپارچه می کنند. از این رو گروه بین المللی سپاهان دانه با اعتقاد و باوری راسخ " مسئولیت های اجتماعی" را به عنوان رویکردی متعالی به کسب و کار همواره مدنظر قرار داده است و براساس سه رکن اصلی تشکیل دهنده توسعه پایداری یعنی اقتصاد، محیط زیست و جامعه ، استراتژی ها، سیاست های کلان و نقشه راه CSR خود را، در 4 رکن محصولات و خدمات، مواد اولیه، عملیات و ارتباطات تدوین نموده است.

Connections

محصولات و خدمات

Image

محصولات و خدمات منحصر به فرد سپاهان دانه

به دامپروران و پرورش دهندگان کمک می کند تا بهره وری فعالیت های خود را افزایش دهند.

از سلامت حیوانات محافظت می کند.

اثرات منفی بر محیط زیست را به حداقل می رساند.

Image

بهره وری خوراک و پرورش

سپاهان دانه در توسعه راهکارهای خلاقانه در صنعت تغذیه دام و طیور پیشرو بوده و با کمک سایر ذینفعان خود در تحقیق و توسعه برای یافتن راهکارهای عملی بهبود عملکرد سرمایه گذاری ویژه نموده است.

سپاهان دانه پرورش دهندگان را با ارائه‌ی اطلاعات دقیق تغذیه ای و پرورشی و خدمات تخصصی در جهت بهبود بهره وری و پرورش اقتصادی در ضمن کاهش اثرات سوء زیست محیطی یاری می‌دهد.

Image

اهمیت دام و طیور جوان

سپاهان دانه در محصولات و خدمات خود اهمیت خاصی برای روزهای اولیه و طلایی پرورش حیوانات قائل است و با همکاری پرورش دهندگان در این دوران طلایی، پتانسیل‌های ژنتیکی حیوانات را شکوفا می کند.

Image

کاهش اثرات نامطلوب زیست محیطی

اطمینان از امنیت و سلامت تغذیه‌ای حیوان و تولید محصول سالم با رعایت دقیق استانداردهای ایمنی و بهداشتی در کل زنجیره‌ی تامین و تولید، از آسیبهای فرآیند پرورش به محیط زیست پیشگیری می کند.

Connections

محصولات و خدمات

محصولات و خدمات منحصر به فرد سپاهان دانه

 • به دامپروران و پرورش دهندگان کمک می کند تا بهره وری فعالیت های خود را افزایش دهند
 • از سلامت حیوانات محافظت می کند
 • اثرات منفی بر محیط زیست را به حداقل می رساند

بهره وری خوراک و پرورش

 • سپاهان دانه در توسعه راهکارهای خلاقانه در صنعت تغذیه دام و طیور پیشرو بوده و با کمک سایر ذینفعان خود در تحقیق و توسعه برای یافتن راهکارهای عملی بهبود عملکرد سرمایه گذاری ویژه نموده است.
 • سپاهان دانه پرورش دهندگان را با ارائه‌ی اطلاعات دقیق تغذیه ای و پرورشی و خدمات تخصصی در جهت بهبود بهره وری و پرورش اقتصادی در ضمن کاهش اثرات سوء زیست محیطی یاری می‌دهد

اهمیت دام و طیور جوان

سپاهان دانه در محصولات و خدمات خود اهمیت خاصی برای روزهای اولیه و طلایی پرورش حیوانات قائل است و با همکاری پرورش دهندگان در این دوران طلایی، پتانسیل‌های ژنتیکی حیوانات را شکوفا می کند.

کاهش اثرات نامطلوب زیست محیطی

اطمینان از امنیت و سلامت تغذیه‌ای حیوان و تولید محصول سالم با رعایت دقیق استانداردهای ایمنی و بهداشتی در کل زنجیره‌ی تامین و تولید، از آسیبهای فرآیند پرورش به محیط زیست پیشگیری می کند.

Connections

مواد اولیه

Image

ایجاد بستری پایدار

محصولات و راهکارهای سپاهان دانه با استفاده از مواد اولیه‌ی بسیار متنوعی از سراسر جهان تولید می‌شوند. این سطح از کیفیت و پایداری محصولات تنها از طریق یک زنجیره‌ی تأمین متعهد و کارا قابل دستیابی خواهد بود.

Image

تعهد و دقت در منبع یابی

شناسایی و ارزیابی دقیق مواد اولیه و تأمین کنندگان با در نظر گرفتن ریسکهای پایداری.

در نظر گرفتن میزان تعهد تأمین کنندگان به مسئولیتهای اجتماعی

Image

شراکت پایدار

شناسایی دقیق مشکلات احتمالی در پایداری زنجیره‌ی تأمین از طریق مشارکت فعال با سایر ذینفعان.

توسعه روابط با تأمین کنندگان اصلی و معتبر و ایجاد مشارکت‌های پایدار با تأمین کنندگان استراتژیک

Connections

مواد اولیه

ایجاد بستری پایدار

محصولات و راهکارهای سپاهان دانه با استفاده از مواد اولیه‌ی بسیار متنوعی از سراسر جهان تولید می‌شوند. این سطح از کیفیت و پایداری محصولات تنها از طریق یک زنجیره‌ی تأمین متعهد و کارا قابل دستیابی خواهد بود.

تعهد و دقت در منبع یابی

 • شناسایی و ارزیابی دقیق مواد اولیه و تأمین کنندگان با در نظر گرفتن ریسکهای پایداری.
 • در نظر گرفتن میزان تعهد تأمین کنندگان به مسئولیتهای اجتماعی

شراکت پایدار

 • شناسایی دقیق مشکلات احتمالی در پایداری زنجیره‌ی تأمین از طریق مشارکت فعال با سایر ذینفعان.
 • توسعه روابط با تأمین کنندگان اصلی و معتبر و ایجاد مشارکت‌های پایدار با تامین کنندگان استراتژیک
Connections

عملیات

Image

اطمینان از عملکردهای داخلی

سپاهان دانه بصورت مداوم فرآیندهای داخلی خود را از جهات مسئولیتهای اجتماعی بررسی می‌نماید و تلاش می‌کند که این فعالیتها حداقل تاثیرات منفی را بر محیط پیرامون داشته و در جهت ارزشهای اجتماعی برای کارکنان و سایر ذینفعان عمل نماید.

Image

اندازه گیری و کاهش اثرات زیست محیطی فرآیندهای داخلی

به حداقل رساندن کاهش مصرف فرآورده‌های کاغذی و پلاستیکی در سازمان استفاده از راهکارهای کاهنده‌ی مصرف انرژی در تولید و محیطهای کاری تلاش در جهت کاهش تولید زباله و تفکیک زباله‌های تولیدی قابل بازیافت.

Image

بهبود محیط کار

ایجاد محیط سالم و ایمن برای کارکنان و رعایت دقیق استانداردهای HSE توامندسازی و تقویت نوآوری کارکنان با فراهم آوردن شرایط کاری و فرصتهای عادلانه جهت رشد و توسعه فردی.

Image

بکارگیری سیستم‌های مدرن اطلاعاتی

خلق ارزش پایدار با بکارگیری تکنولوژیهای روز نرم افزاری و سخت افزاری.

Connections

عملیات

اطمینان از عملکردهای داخلی

سپاهان دانه بصورت مداوم فرآیندهای داخلی خود را از جهات مسئولیتهای اجتماعی بررسی می‌نماید و تلاش می‌کند که این فعالیتها حداقل تاثیرات منفی را بر محیط پیرامون داشته و در جهت ارزشهای اجتماعی برای کارکنان و سایر ذینفعان عمل نماید.

اندازه گیری و کاهش اثرات زیست محیطی فرآیندهای داخلی

به حداقل رساندن کاهش مصرف فرآورده‌های کاغذی و پلاستیکی در سازمان استفاده از راهکارهای کاهنده‌ی مصرف انرژی در تولید و محیطهای کاری تلاش در جهت کاهش تولید زباله و تفکیک زباله‌های تولیدی قابل بازیافت.

بهبود محیط کار

ایجاد محیط سالم و ایمن برای کارکنان و رعایت دقیق استانداردهای HSE توامندسازی و تقویت نوآوری کارکنان با فراهم آوردن شرایط کاری و فرصتهای عادلانه جهت رشد و توسعه فردی.

بکارگیری سیستم‌های مدرن اطلاعاتی

خلق ارزش پایدار با بکارگیری تکنولوژیهای روز نرم افزاری و سخت افزاری

Connections

ارتباطات

Image

مشارکت فعال با ذینفعان

سپاهان دانه بر این باور است که آینده‌ی روشن و پایدار بدون اراده و انگیزه‌ی اجتماعی قابل دسترس نخواهد بود. بنابراین ما به صورت فعالانه با ذینفعان داخلی و خارجی در جهت دستیابی به اهداف توسعه‌ی پایدار برای آینده‌ای روشن در ارتباط مستمر خواهیم بود.

Image

مشارکت کارکنان

تشویق کارکنان به مشارکت فعالانه در امور اجتماعی و آگاهی بخشی به سایر بخش‌های سازمان.

اطمینان یافتن از نفوذ رویکرد توسعه‌ی پایدار در فرهنگ و فرآیندهای داخلی سازمان.

Image

مشارکت ذینفعان

کمک در جهت رفع چالش‌های توسعه‌ی پایدار از طریق مذاکرات با ذینفعان.

احترام به نیازها و انتظارت مردم محلی.

Image

مشارکت اجتماعی

ایجاد یک رویکرد مثبت داخلی در جهت کمک به توسعه‌ی دانش و آموزش ذینفعان.

ایجاد مرکز خانه دانش دامپروری با هدف در دسترس قراردادن دانش سازمانی در سطح وسیع.

Connections

ارتباطات

مشارکت فعال با ذینفعان

سپاهان دانه بر این باور است که آینده‌ی روشن و پایدار بدون اراده و انگیزه‌ی اجتماعی قابل دسترس نخواهد بود. بنابراین ما به صورت فعالانه با ذینفعان داخلی و خارجی در جهت دستیابی به اهداف توسعه‌ی پایدار برای آینده‌ای روشن در ارتباط مستمر خواهیم بود.

مشارکت کارکنان

 • تشویق کارکنان به مشارکت فعالانه در امور اجتماعی و آگاهی بخشی به سایر بخش‌های سازمان
 • اطمینان یافتن از نفوذ رویکرد توسعه‌ی پایدار در فرهنگ و فرآیندهای داخلی سازمان

مشارکت ذینفعان

 • کمک در جهت رفع چالش‌های توسعه‌ی پایدار از طریق مذاکرات با ذینفعان
 • احترام به نیازها و انتظارت مردم محلی

مشارکت اجتماعی

 • ایجاد یک رویکرد مثبت داخلی در جهت کمک به توسعه‌ی دانش و آموزش ذینفعان
 • ایجاد مرکز خانه دانش دامپروری با هدف در دسترس قراردادن دانش سازمانی در سطح وسیع