حمایت از تیم جودوی کارگران استان اصفهان در مسابقات کشوری

گروه بین المللی سپاهان دانه در راستای مسئولیت اجتماعی خود و به منظور حمایت از ورزشکاران عزیز، حامی تیم جودوی کارگران استان اصفهان در مسابقات کشوری می باشد.سهم کوچکی در کمک رسانی به هموطنان عزیزمان

آماده سازی و ارسال کمک‌های اهدایی گروه بین المللی سپاهان دانه به هموطنان عزیزمان در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان

بهمن ماه 1398


حفظ محیط زیست و صرفه جویی در مصرف کاغذ

گروه بین المللی سپاهان دانه در راستای مسئولیت های اجتماعی خود و در جهت حفظ محیط زیست و صرفه جویی در مصرف کاغذ، چاپ سررسید سالانه را از سال 1398 از برنامه تبلیغاتی خود حذف نموده است.