کمک به پیشگیری از شیوع ویروس کرونـا

  1. حمایت های مادی و معنوی از کمپین خشت به خشت تا بهشت؛
    این کمپین توسط کمیسیون مسئولیت های اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان جهت تأمین تجهیزات و لوازم مورد نیاز مراکز بهداشتی کشور تشکیل شده است.
  2. کمک های مادی به اقشار آسیب پذیر جامعه در زمان بحران کرونا.
  3. فراهم نمودن امکانات و اقداماتی در قبال پرسنل جهت پیشگیری از انتقال ویروس کرونا در طی این مدت، از جمله:
    ایجاد شرایط دورکاری، تعریف شیفت های کاری متفاوت جهت کاهش تراکم، توزیع ماسک و مواد ضدعفونی کننده بین پرسنل، کنترل دمای بدن و همچنین ضدعفونی تمامی پرسنل در زمان ورود به محل کار و ...


حمایت از تیم جودوی کارگران استان اصفهان در مسابقات کشوری

گروه بین المللی سپاهان دانه در راستای مسئولیت اجتماعی خود و به منظور حمایت از ورزشکاران عزیز، حامی تیم جودوی کارگران استان اصفهان در مسابقات کشوری می باشد.سهم کوچکی در کمک رسانی به هموطنان عزیزمان

آماده سازی و ارسال کمک‌های اهدایی گروه بین المللی سپاهان دانه به هموطنان عزیزمان در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان

بهمن ماه 1398


حفظ محیط زیست و صرفه جویی در مصرف کاغذ

گروه بین المللی سپاهان دانه در راستای مسئولیت های اجتماعی خود و در جهت حفظ محیط زیست و صرفه جویی در مصرف کاغذ، چاپ سررسید سالانه را از سال 1398 از برنامه تبلیغاتی خود حذف نموده است.