افتخارات سال 1396


 

برگزیده به عنوان کارآفرین برتر ملی

برگزیده به عنوان کارآفرین برتر ملی

برگزیده به عنوان برترین کارخانه خوراک دام، طیور و آبزیان

برگزیده به عنوان برترین کارخانه خوراک دام، طیور و آبزیان

برگزیده به عنوان حامی حقوق مصرف کنندگان

برگزیده به عنوان حامی حقوق مصرف کنندگان

برگزیده به عنوان واحد منتخب صنعتی استان اصفهان

برگزیده به عنوان واحد منتخب صنعتی استان اصفهان

برگزیده به عنوان مکمل ساز نمونه در صنعت خوراک دام و طیور کشور

برگزیده به عنوان مکمل ساز نمونه در صنعت خوراک دام و طیور کشور

برگزیده سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی

برگزیده سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی