افتخارات سال 1398


 

برگزیده به عنوان کارخانه برتر خوراک دام

برگزیده به عنوان کارخانه برتر خوراک دام

 

 

افتخارات سال 1397


 

برگزیده به عنوان یکصد برند برتر دارای نشان استاندارد ملی

برگزیده به عنوان یکصد برند برتر دارای نشان استاندارد ملی

برگزیده  به عنوان کارآفرین برتر استانی در بخش کشاورزی اصفهان

برگزیده به عنوان کارآفرین برتر استانی در بخش کشاورزی اصفهان

 

 

افتخارات سال 1396


 

برگزیده به عنوان کارآفرین برتر ملی

برگزیده به عنوان کارآفرین برتر ملی

برگزیده به عنوان برترین کارخانه خوراک دام، طیور و آبزیان

برگزیده به عنوان برترین کارخانه خوراک دام، طیور و آبزیان

برگزیده به عنوان حامی حقوق مصرف کنندگان

برگزیده به عنوان حامی حقوق مصرف کنندگان

برگزیده به عنوان واحد منتخب صنعتی استان اصفهان

برگزیده به عنوان واحد منتخب صنعتی استان اصفهان

برگزیده به عنوان مکمل ساز نمونه در صنعت خوراک دام و طیور کشور

برگزیده به عنوان مکمل ساز نمونه در صنعت خوراک دام و طیور کشور

برگزیده سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی

برگزیده سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی

 

 

افتخارات سال 1395


 

لوح سپاس و نشان مشتری ویژه از بانک صنعت و معدن

لوح سپاس و نشان مشتری ویژه از بانک صنعت و معدن

برگزیده جشنواره تولید ملی، افتخار ملی

برگزیده جشنواره تولید ملی، افتخار ملی

برگزیده به عنوان واحد نمونه استانی اداره کل استاندارد

برگزیده به عنوان واحد نمونه استانی اداره کل استاندارد

برگزیده به عنوان یکصد برند برتر و ارزش آفرین

برگزیده به عنوان یکصد برند برتر و ارزش آفرین

برگزیده به عنوان واحد تولید کننده محصول نمونه استان

برگزیده به عنوان واحد تولید کننده محصول نمونه استان

برگزیده به عنوان واحد نمونه صنعتی استان اصفهان

برگزیده به عنوان واحد نمونه صنعتی استان اصفهان

برگزیده کنگره تجلیل از یکصد برند برتر صنایع کشاورزی و دامپروری

برگزیده کنگره تجلیل از یکصد برند برتر صنایع کشاورزی و دامپروری

برگزیده همایش نخبه صنعت و معدن استان اصفهان

برگزیده همایش نخبه صنعت و معدن استان اصفهان

 

 

افتخارات سال 1394


 

برگزیده کنگره تجلیل از یکصد برتر و نخبه های کارآفرین ایران

برگزیده کنگره تجلیل از یکصد برتر و نخبه های کارآفرین ایران

برگزیده کنفرانس ملی کارآفرینی

برگزیده کنفرانس ملی کارآفرینی

برگزیده جشنواره دستاوردهای محیط زیست اصفهان

برگزیده جشنواره دستاوردهای محیط زیست اصفهان

برگزیده به عنوان واحد نمونه صنعت استان اصفهان

برگزیده به عنوان واحد نمونه صنعت استان اصفهان

برگزیده نشست تخصصی فرصت های سرمایه گذاری ایران - ترکیه

برگزیده نشست تخصصی فرصت های سرمایه گذاری ایران - ترکیه

برگزیده به عنوان سرآمد صنعت مکمل و خوارک دام و طیور

برگزیده به عنوان سرآمد صنعت مکمل و خوارک دام و طیور

برگزیده همایش ملی نام آوران عرصه تولید و رضایتمندی مشتری

برگزیده همایش ملی نام آوران عرصه تولید و رضایتمندی مشتری

 

 

افتخارات سال 1393


 

برگزیده جشنواره تولیدکنندگان جوان اصفهان

برگزیده جشنواره تولیدکنندگان جوان اصفهان

برگزیده کنگره سراسری بزرگان کیفیت

برگزیده کنگره سراسری بزرگان کیفیت

برگزیده چهره های فرهیخته در تولید خوراک دام و طیور

برگزیده چهره های فرهیخته در تولید خوراک دام و طیور

برگزیده کنگره پیشتازان کیفیت و کارآفرینی

برگزیده کنگره پیشتازان کیفیت و کارآفرینی

برگزیده جشنواره نوآوری و شکوفایی کوهرنگ

برگزیده جشنواره نوآوری و شکوفایی کوهرنگ

برگزیده به عنوان واحد سرآمد صنایع مکمل و خوراک دام

برگزیده به عنوان واحد سرآمد صنایع مکمل و خوراک دام

برگزیده همایش کیفیت ماندگار کشور ترکیه

برگزیده همایش کیفیت ماندگار کشور ترکیه

برگزیده همایش یکصد برند برتر ایرانی

برگزیده همایش یکصد برند برتر ایرانی

 

 

افتخارات سال 1392


 

برگزیده کنگره بزرگان و برترین های صنعت و تجارت

برگزیده کنگره بزرگان و برترین های صنعت و تجارت

برگزیده کنگره مدیران کارآفرین و توانمند

برگزیده کنگره مدیران کارآفرین و توانمند

برگزیده جشنواره نشان علمی کیفیت ایران

برگزیده جشنواره نشان علمی کیفیت ایران

برگزیده جشنواره کارآفرینان برتر استان اصفهان

برگزیده جشنواره کارآفرینان برتر استان اصفهان

برگزیده گردهمایی کارآفرینان و فن آفرینان برجسته کشور

برگزیده گردهمایی کارآفرینان و فن آفرینان برجسته کشور

برگزیده همایش مدیران فرهیخته

برگزیده همایش مدیران فرهیخته

برگزیده همایش صنعت کشاورزی و دامپروری نوین

برگزیده همایش صنعت کشاورزی و دامپروری نوین

برگزیده به عنوان واحد نمونه استاندارد

برگزیده به عنوان واحد نمونه استاندارد

 

 

افتخارات سال 1391


 

برگزیده به عنوان واحد نمونه استاندارد

برگزیده به عنوان واحد نمونه استاندارد

برگزیده همایش مدیران برتر و فعال کشور

برگزیده همایش مدیران برتر و فعال کشور

برگزیده کنگره ملی پیشتازان کیفیت

برگزیده کنگره ملی پیشتازان کیفیت

برگزیده جشنواره بهترین مدیرعامل جوان

برگزیده جشنواره بهترین مدیرعامل جوان

برگزیده به عنوان برترین تولیدکننده خوراک دام، طیور و آبزیان کشور

برگزیده به عنوان برترین تولیدکننده خوراک دام، طیور و آبزیان کشور

برگزیده جشنواره کارآفرینان برتر

برگزیده جشنواره کارآفرینان برتر