افتخارات

کارآفرین برتر کشوری در بخش کشاورزی اصفهان
در سال 1397

 

 

 

                       

حامی حقوق مصرف کنندگان
در سال 1396

10 تولید کننده برتر ایران
در سال 1396

یکصد برند برتر
در سال 1397

کارآفرین برتر ملی
در سال 1397

 

                       

 

برگزیده واحد منتخب صنعتی استان اصفهان
در سال 1396

مکمل ساز نمونه در صنعت خوراک دام و طیور کشور
در سال 96

 

برگزیده سیزدهمین جشنواره ملی
فن آفرینی شیخ بهایی
در سال 1396

لوح سپاس و نشان مشتری ویژه از بانک صنعت و معدن
در سال 1395

 

 

 

 

                       

واحد تولید کننده محصول نمونه استان
در سال 1395

برگزیده یکصد برند برتر و ارزش آفرین
در سال 1395

برگزیده واحد نمونه استانی اداره استاندارد در سال 95

برگزیده جشنواره تولید ملی، افتخار ملی در سال 95

 

 

 

 

                                           

واحد نمونه صنعتی
در سال 1395

برگزیده یکصد برند برتر و ارزش آفرین
در سال 1395

برگزیده بعنوان نخبه صنعت و معدن در سال 1395

تجلیل از یکصد برتر و نخبگان کارآفرین
در سال 1394

 

 

 

 

                         

برگزیده کنفرانس ملی کارآفرینی
در سال 1394

برگزیده جشنواره دستاوردهای محیط زیست
در سال 1394

برگزیده واحد نمونه صنعت
در سال 1394

برگزیده نشست تخصصی فرصت های سرمایه گذاری
در سال 1394

 

 

 

 

                                 

برگزیده سرآمد صنعت مکمل و خوارک دام و طیور
در سال 1394

برگزیده همایش ملی نام آوران عرصه تولید و رضایتمندی مشتری
در سال 1394

برگزیده کنگره سراسری بزرگان کیفیت
در سال 1393

برگزیده چهره های فرهیخته در تولید خوراک دام و طیور
در سال 1393

 

 

 

  

                                              

برگزیده چهره های فرهیخته در تولید خوراک دام و طیور
در سال 1393

برگزیده کنگره پیشتازان کیفیت و کارآفرینی
در سال 1393

برگزیده جشنواره شکوفایی کوهرنگ
در سال 1393

 

برگزیده واحد سرآمد صنایع مکمل و خوراک دام
در سال 1393

 

 

 

 

                                                         

برگزیده همایش کیفیت ماندگار کشور ترکیه
در سال 1393

برگزیده یکصد برند برتر ایرانی
در سال 1393

برگزیده کنگره مدیران کارآفرین و توانمند
در سال 1392

برگزیده کنگره برترین های صنعت و تجارت
در سال 1392

 

 

 

 

                                        

برگزیده همایش مدیران فرهیخته
در سال 1392

برگزیده گردهمایی کارآفرینان
برجسته کشور
در سال 1392

برگزیده جشنواره کارآفرینان برتر
در سال 1392

برگزیده جشنواره نشان علمی
کیفیت ایران
در سال 1392

 

 

 

  

                                    

برگزیده همایش کشاورزی
و دامپروری نوین
در سال 1392

واحد نمونه استاندارد
در سال 1392

برگزیده مدیران برتر کشور
در سال 1391

واحد نمونه استاندارد
در سال 1391

 

 

 

 

                                   

برترین تولید کننده خوراک دام،
طیور و آبزیان کشور
در سال 1391

بهترین مدیرعامل جوان استان
در سال 1391

برگزیده کنگره پیشتازان کیفیت
در سال 1391

برگزیده جشنواره کارآفرینان برتر
در سال 1391