Businessmen shaking hands during meeting

 

بر کسی پوشیده نیست که در دنیای رقابت، کیفیت است که حرف اول را میزند. سیاست گروه بین المللی سپاهان دانه پارسیان  از ابتدای فعالیت تا کنون بر ارائه  با کیفیت ترین محصولات در این حوزه بوده است و فعالیت های خود را حول حصول و حفظ مطلوب ترین کیفیت متمرکز نموده است. این گروه بین المللی در راستای تحقق این امر در کنار سایر اقدامات، به همکاری تجاری با تولید کنندگان برتر مواد اولیه این صنعت اهتمام ورزیده است و معتبرترین تأمین  کنندگان در عرصه بین المللی، در لیست تأمین کنندگان گروه بین المللی سپاهان دانه قرار دارند و تأمین مواد اولیه تخصصی و با کیفیت روز دنیا  و در نهایت انتقال تکنولوژی و دانش به داخل کشور محقق گردیده است.

  • شرکت Idena در فرانسه، شرکت مطرح بین المللی در این حوزه، شریک تجاری گروه بین المللی سپاهان دانه پارسیان در بخش تأمین مواد اولیه هستند.