خدمات پشتیبانی و مشاوره فنی دام

گروه بین المللی سپاهان دانه با پشتوانه و بهره مندی از متخصصین و کارشناسان خدمات تخصصی خود اقدام به ارائه خدمات پشتیبانی و مشاوره فنی به دامپروران عزیز می نماید.

کارشناسان خدمات تخصصی گروه بین المللی سپاهان دانه با مشاوره های تغذیه ای درباره مصرف محصولات و بازدیدهای دوره ای رایگان از واحدها، امکان رضایتمندی هرچه بیشتر مشتریان گرامی را فراهم می نمایند.

خدمات پشتیبانی و مشاوره فنی به پرورش دهندگان دام عبارتند از:

  • ارائه خدمات آزمایشگاهی از قبیل آنالیز شیر و Metabolic analysis profile test
  • ارائه برنامه غذایی اختصاصی
  • آنالیز اجزای برنامه غذایی
  • آنالیز شیمیایی و میکروبی آب مصرفی با توجه به نقش تعیین کننده آب در پرورش دام
  • نظارت دقیق بر برنامه تغذیه و ارائه مشاوره های مدیریت و برنامه ریزی پرورش و فارم
  • ارائه خدمات از طریق سامانه ندای مشاور ( این سامانه از دیگر خدمات پشتیبانی گروه بین المللی سپاهان دانه می باشد که از طریق این سامانه دامپروران عزیز می توانند، در هر ساعت از شبانه روز و در صورت بروز هرگونه مشکلو یا سوال، با سامانه ندای مشاور و یا به طور خاص با هریک از کارشناسان خدمات تخصصی در تماس باشند و خدمات مشاوره ای لازم را به صورت رایگان دریافت نمایند.)

ندای مشاور