خدمات پشتیبانی و مشاوره فنی دام

گروه بین المللی سپاهان دانه با پشتوانه و بهره مندی از متخصصین و کارشناسان خدمات تخصصی خود اقدام به ارائه خدمات پشتیبانی و مشاوره فنی به دامپروران عزیز می نماید.

کارشناسان خدمات تخصصی گروه بین المللی سپاهان دانه با مشاوره های تغذیه ای درباره مصرف محصولات و بازدیدهای دوره ای رایگان از واحدها، امکان رضایتمندی هرچه بیشتر مشتریان گرامی را فراهم می نمایند.

خدمات پشتیبانی و مشاوره فنی به پرورش دهندگان دام عبارتند از:

  • ارائه خدمات آزمایشگاهی از قبیل آنالیز شیر و Metabolic analysis profile test
  • ارائه برنامه غذایی اختصاصی
  • آنالیز اجزای برنامه غذایی
  • آنالیز شیمیایی و میکروبی آب مصرفی با توجه به نقش تعیین کننده آب در پرورش دام
  • نظارت دقیق بر برنامه تغذیه و ارائه مشاوره های مدیریت و برنامه ریزی پرورش و فارم
  • ارائه خدمات از طریق سامانه ندای مشاور (این سامانه از دیگر خدمات پشتیبانی گروه بین المللی سپاهان دانه می باشد که از طریق این سامانه دامپروران عزیز می توانند، در هر ساعت از شبانه روز و در صورت بروز هرگونه مشکل و یا سوال، با سامانه ندای مشاور و یا به طور خاص با هریک از کارشناسان خدمات تخصصی در تماس باشند و خدمات مشاوره ای لازم را به صورت رایگان دریافت نمایند).

ندای مشاور