بازرگانی خارجی

Foreign trade

گروه بین المللی سپاهان دانه همواره برقراری ارتباط با  شرکت های معتبر بین المللی، جهت تامین بهترین مواد اولیه صنعت و همچنین صادرات محصولات خود و ترکیب دانش جهانی و ارائه راه حل های نوین بومی سازی شده را مد نظر قرار داده است.

واحد بازرگانی گروه بین المللی سپاهان دانه، متشکل از واحد های تدارکات خارجی، گمرک، ترخیص کالا و مدیریت خرید های خارج از کشور و واحد تحقیق خرید خارجی و صادرات بوده که ارتباطات بین المللی شرکت را در چارچوب سیاست های بازرگانی بر عهده دارد.

وظایف این واحد عبارتند از:

  • مدیریت خریدهای خارج از کشور و تحقیق سیستم های خرید خارجی؛
  • مدیریت صادرات به خارج از کشور و بازاریابی خارجی؛
  • مدیریت حمل و نقل در بازرگانی بین المللی؛
  • شرکت در نمایشگاه های بین المللی؛
  • بازرسی در بازرگانی خارجی؛
  • مدیریت در سیستم های پرداخت ارزی و گشایش اعتبارات اسنادی؛
  • مدیریت در امور گمرکی کالا و خدمات وارداتی و صادراتی؛
  • انجام امور ثبت سفارش های خرید خارجی و پیگیری و اخذ مجوزات قانونی از سازمان ها و نهاد های مربوطه.

که در تمامی امور و وظایف فوق همواره خط مشی گروه بین المللی سپاهان دانه بر خرید مواد اولیه با کیفیت بالا به صورت مستقیم و بدون واسطه از تولید کنندگان داخلی و خارجی معتبر و پیشرو بوده است، زیرا این مهم در تحقق رسالت گروه بین المللی سپاهان دانه مبنی بر تولید و عرضه با کیفیت ترین محصولات حیاتی می باشد.