کروماتوگرافی

کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (High-Performance Liquid Chromatoraphy) روشی مناسب برای جداسازی، اندازه گیری و تعیین نوع مواد است. روش HPLC به دلیل حساسیت بالا، سازگاری سریع برای انجام اندازه‌گیری های کمی صحیح و قابلیت جداسازی مواد گونه‌های غیرفرار یا ناپایدار در مقابل گرما کاربردهای زیادی در علوم مختلف دارد. در این روش یک فاز ساکن و یک فاز متحرک وجود دارد که مخلوط مواد شیمیایی با سرعت‌های مختلف به وسیله جریانی از یک فاز متحرک، از فاز ساکن عبور داده می‌شوند. جداسازی‌ها بر اساس اختلاف در سرعت مهاجرت اجزاء مختلف نمونه استوارند.

برخی کاربردهای HPLC عبارت است از : جدا‌سازی و اندازه‌گیری کمی:

 • ویتامین‌های محلول در چربی (A ،D ،E و K)
 • ویتامین‌های محلول در آب (ویتامین‌های مجموعه B مانند B1 ،B2 ،B3 ،B6 ،Folic acid ،Pantothenic acid ،B12 ،Vitamin C)
 • باقی‌مانده آفت‌کشها مانند 2,4-D و مونوکروتوفوس
 • پروتئین‌ها
 • آنتی‌اکسیدانها مانند: TBHQ ،BHA و BHT
 • شکرها: گلوکز، فروکتوز، مالتوز و ساکاریدهای دیگر
 • کلسترول و استرول
 • رنگ و رنگ‌های مصنوعی
 • مایکوتوکسینها مانند آفلاتوکسین‌های B1 ،B2 ،G1 ،G2 ،M1 ،M2 و اکراتوکسین
 • آمینو‌اسیدها
 • باقی‌مانده آنتی‌بیوتیکها
 • استروئیدها و فلاونوئیدها
 • آسپارتام و سایر شیرین‌کننده های مصنوعی
 • مواد مؤثر در مزارع تولیدی مانند آلین در سیر و کاتاچین در عصاره چای

 

دستگاه HPLC